Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
07/11-16   -   Pressemeddelelse

10 inspektioner tjekker rammerne for berettigelse af røntgenundersøgelser

Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse er med i et fælleseuropæisk initiativ, der skal undersøge rammerne for, at princippet om berettigelse af røntgenundersøgelser bliver overholdt på sygehuse og privatklinikker.

Tirsdag den 8. november er det international dag for radiologi. I den forbindelse gennemfører HERCA, som er et frivilligt forum for de europæiske strålebeskyttelsesmyndigheder, en række inspektioner af hospitaler og private klinikkers brug af røntgenundersøgelser. Inspektionerne skal tage udgangspunkt i det grundlæggende princip om berettigelse, der betyder, at undersøgelser, der bruger stråling, skal bidrage til patientens behandlingsforløb, så det opvejer den mulige risiko, der er ved at bruge strålingen. I Danmark skal Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse (SIS) stå for de 10 særlige tilsyn i alle dele af landet.

"Der følger altid en lille risiko med, når man bruger røntgenstråling til undersøgelse og behandling. For at mindske den risiko, er det vigtigt, at personalet er meget bevidst om, hvornår de bruger stråling. Derfor tager vi nu rundt i landet for at dokumentere, hvordan kravene er opfyldt, og se på, om der er mulighed for at gøre patienternes behandlingsforløb bedre og mere sikre," siger Hanne Waltenburg, der er sektionsleder på SIS.

De 10 inspektioner udføres ud fra de nuværende danske regler og rutiner, men med brug af en fælles skabelon, der er udviklet blandt de deltagende lande i HERCA. Besøgene skal vise, i hvor høj grad personalet følger de relevante procedurer, når de henviser til og udfører undersøgelser med røntgenstråling. Skabelonen rummer blandt andet spørgsmål til personalets uddannelse, om retningslinjer findes og bliver overholdt, og om personalet tager stilling til, om patienten har fået en lignende undersøgelse for nylig.

"Den fælles skabelon skal sikre, at vi kan sammenligne resultaterne på tværs af lande, og på den måde også lære noget af hinanden," siger Hanne Waltenburg.

HERCA's initiativ med en koordineret inspektionsindsats er en del af arbejdet med at implementere det nye europæiske strålebeskyttelsesdirektiv, som foregår frem imod februar 2018. Et af de områder, der er fokus på i direktivet, er berettigelsen af medicinsk brug af ioniserende stråling.

De nordiske strålebeskyttelsesmyndigheder har derfor offentliggjort et fælles notat til landenes sygehuse, der understreger vigtigheden af, at man altid opvejer de behandlingsmæssige fordele mod risikoen ved stråling, når man implementerer ny teknologi på strålingsområdet. I notatet giver strålebeskyttelsesmyndighederne forslag til, hvordan overvejelser om berettigelse kan inddrages i implementeringsprocessen.

"Det er væsentligt, at berettigelsen af at bruge stråling tages med i overvejelserne, inden nye undersøgelses- og behandlingsmetoder tages i brug. En grundig undersøgelse af berettigelsen, før man tager ny teknologi i brug, skal sikre, at patienter ikke bliver udsat for en unødvendig risiko," siger Hanne Waltenburg.

HERCA er et frivilligt forum af ledere fra strålebeskyttelsesmyndigheder i Europa, der arbejder sammen for at finde fælles udfordringer og foreslå praktiske løsninger.

Pressekontakt

Hanne Waltenburg
Chefkonsulent Sundhedsstyrelsen Statens Institut for Strålebeskyttelse
  44 54 34 68

Firma

Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S, Danmark

  72 22 74 00

http://www.sst.dk

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire