Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
25/01-17   -   Pressemeddelelse

Sygehusene har fået større fokus på organdonation

Sundhedsstyrelsens har gjort status på den nationale handlingsplan for organdonation fra 2014, og status er, at langt de fleste initiativer i planen er gennemført.

"Med handlingsplanen fik vi et rigtig godt udgangspunkt til for alvor at sætte fokus på organdonationsområdet, og vi er glade for, at så mange af anbefalingerne er opfyldte," siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen Lisbeth Høeg-Jensen.

Et vigtigt skridt på vejen er, at det er blevet fast praksis på alle sygehuse, at man først stopper behandlingen af døende patienter med omfattende hjerneskader, når det er undersøgt, om patienterne kan blive organdonor.

"Og det skyldes jo, at sygehusene har fået bedre retningslinjer for donorforløb. Ikke bare på intensivafdelingerne. Handlingsplanen har også sat fokus på at udvide potentialet for donorer andre steder. Og der har vi en række anbefalinger, der kan være med til at sikre, at arbejdsgangene inden en patient ankommer til en intensivafdeling, ikke hindrer en optimal anvendelse af organerne," siger Lisbeth Høeg-Jensen.

Handlingsplanen har også haft fokus på, hvordan man kan få flere organer fra levende donorer og sygehusene har nu indført ensartede pakkeforløb, så eksempelvis familiemedlemmer til en nyresyg hurtigt kan få afklaret, om deres nyre egner sig til transplantation, og efterfølgende få foretaget en operation.

Det videre arbejde med organdonation tager afsæt i, at danskerne har et positivt syn på organdonation og langt de fleste pårørende svarer ja, når en læge beder om tilladelse til at bruger organer fra et døende familiemedlem. Alligevel er der stadig mangel på organer herhjemme, og i dag står cirka 400 syge danskere på venteliste for at få transplanteret en nyre, en lunge eller et andet organ. Sundhedsstyrelsen vil derfor have fortsat fokus på at forbedre procedurer og information og på at sikre flere organer til de patienter, der i dag venter på at få et nyt organ.

Pressekontakt

Maria Herlev Ahrenfeldt
Specialkonsulent Forebyggelse & Borgernære Sundhedstilbud
  72 22 75 21

Firma

Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S, Danmark

  72 22 74 00

http://www.sst.dk

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire