Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
27/01-17   -   Pressemeddelelse

Kursus kan gøre hverdagen nemmere for pårørende til mennesker med demens

Sundhedsstyrelsen har udviklet og afprøvet et kursusforløb målrettet pårørende til mennesker med demens. Evalueringen viser, at det er lykkedes at øge trivsel og mindske den psykiske belastning hos de pårørende.

Omkring 300.000 til 400.000 danskere er nære pårørende til en person med demens. De pårørende påtager sig ofte en stor opgave som den nærmeste omsorgsgiver for deres syge familiemedlemmer. Sundhedsstyrelsen har derfor i samarbejde med fire kommuner i løbet af 2014 og 2015 udviklet og afprøvet et kursusforløb til to grupper af pårørende: ægtefæller og voksne børn. Forløbet varer otte uger.

"På kurset er der blandt andet fokus på, hvordan man kommunikerer med personen med demens på en anerkendende måde. Samtidig møder de pårørende andre, der er i samme livssituation," siger Sara Louise Rose, der har ledet projektet i Sundhedsstyrelsen.

Kurset skal give de pårørende viden om demens og redskaber til anerkendende kommunikation med deres familiemedlem eller partner med demens. Derudover er der fokus på det at være pårørende og hvordan man får en god hverdag og håndterer rollen som pårørende.

Evalueringen af projektet viser, at trivslen for de pårørende, der deltog i kurset, overordnet steg. Stigningen er dog kun signifikant for to grupper af pårørende. Det drejer sig om de kvindelige pårørende og dem, der fra start var mest belastet. Samtidig er gruppen af voksne børn af mennesker med demens samt de, der var mest belastede ved start i den samlede pårørendegruppe, blevet mindre belastede.

"Demens er en sygdom, der hele tiden udvikler sig og ikke bedres. Derfor er det vigtigt, at de pårørende er opmærksomme, om de selv kommer til at mistrives af at passe på deres nærmeste. Kursets resultater viser, at det hjælper at have redskaber til at håndtere situationen og kan være med til at mindske belastningen for de pårørende," siger Sara Louise Rose.

Inspirationsmateriale skal give erfaringerne videre

Projektet var en del af den tidligere demenshandlingsplan fra 2010. Efter projektet er afsluttet, har Sundhedsstyrelsen lavet et inspirationsmateriale, som skal give hjælp og støtte til kommuner, der ønsker at gennemføre lignende kurser for pårørende. I materialet kan man læse mere om både de teoretiske overvejelser bag kurset, og få helt konkrete råd til, hvad der er værd at overveje, hvis man skal holde tilsvarende kurser for pårørende til mennesker med demens.

"Vi har forsøgt at gøre materialet så konkret som muligt. Det vil sige, at der for eksempel er gode råd til hvad man skal være opmærksom på, når man skal finde deltagere til kurset og lægge et program," siger Sara Louise Rose.

Pressekontakt

Sara Louise Friis Rose
Fuldmægtig
  93 59 01 76

Firma

Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S, Danmark

  72 22 74 00

http://www.sst.dk

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire