Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
31/01-17   -   Pressemeddelelse

Sundhedstjek: styrket rekruttering til kommunale sundhedstilbud

En ny pulje skal styrke rekrutteringen til de kommunale sundhedstilbud på baggrund af forebyggende sundhedstjek. Kommuner, som indgår i partnerskaber med private organisationer eller foreninger, for eksempel fagbevægelse eller pensionskasser, kan søge penge fra puljen.

Der er gennem de seneste 20-25 år sket en kraftigt stigning i en række sygdomme, der er relateret til sundhedsadfærd. Det drejer sig blandt andet om diabetes, KOL og kræft. Derudover er antallet af personer med muskel-skelet lidelser, for eksempel ondt i ryggen og nakke, steget. Den sociale fordeling af flere af disse sygdomme er meget skæv.

Ansøgningspuljen på 27 millioner kroner har som formål at afprøve metoder, der skal styrke den målrettede rekruttering til kommunale sundhedstilbud. Målgruppen for indsatsen er borgere, der har en forøget risiko for at udvikle eller have de nævnte sygdomme. Den er en del af satspuljeaftalen for 2016-2019.

Kommunerne kan søge om penge til følgende tre kerneopgaver, som alle skal indgå i projektet:

Der skal være en indsats til at rekruttere borgere, der er i særlig risiko for at udvikle de nævnte sygdomme. Denne indsats skal ske i partnerskab med frivillige/private organisationer.
Der skal holdes afklarende samtaler med borgere i risikogruppen, med fokus på deres generelle sundhed og sundhedsadfærd, rådgivning herom og eventuelt skal der gives tilbud om deltagelse i kommunale forebyggelsesforløb ved behov.
Kommunen skal gennemføre interviews med borgere med henblik på tidlig og målrettet opsporing af borgere, der har tegn på en ikke erkendt sygdom, som skal opfordres til at søge egen læge.

Pressekontakt

Pressetelefon
  72 22 74 00

Firma

Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S, Danmark

  72 22 74 00

http://www.sst.dk

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire