Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
03/02-17   -   Pressemeddelelse

Forældre har betydning for, om deres børn er fysisk aktive

Når mor og far støtter og motiverer en til at være aktiv, er der større sandsynlighed for, at det lykkes. Det viser en gennemgang af international forskning om effekten af kampagner om fysisk aktivitet, der er rettet mod børn og unge.

Rapporten, som er udarbejdet af Syddansk Universitet for Sundhedsstyrelsen, samler konklusionerne fra den internationale forskning om kampagner om fysisk aktivitet. En af konklusionerne er, at forældre spiller en afgørende rolle for deres børns valg af fysisk aktivitet. De er også centrale som rollemodeller og for at motivere og støtte deres børn til at være mere fysisk aktive. Desuden viser studier, at forældres uddannelsesniveau, holdninger, overbevisninger, egen adfærd og støtte til deres børn har stor indflydelse på børns holdninger og adfærd til fysisk aktivitet.

"Rapporten skulle blandt andet afdække, om der er tiltag, som vi kan bruge til at forny og forbedre vores kommunikation om fysisk aktivitet blandt børn. Når vi vil have fat i børnene, kan vi se, at det er vigtigt, at vi fortsat kommunikerer med forældre og vennerne via de traditionelle massemedier, men også fx via sociale medier. Både forældre og venner er vigtige, hvis børn skal være mere fysisk aktive i dagligdagen og dyrke mere motion", siger Tue Kristensen, der er projektleder på området for fysisk aktivitet i Sundhedsstyrelsen.

Blandt de andre væsentlige pointer fra rapporten er, at:

Traditionelle massemedie-kampagner, der bruger flere samtidige medieplatforme, har større effekt end kampagner, der kun benytter sig af en enkelt medieplatform. Det skyldes, at budskaberne kommer bredt ud og komplementerer hinanden.
Der er i meget begrænset omfang publiceret videnskabelige artikler om brugen af elektroniske og sociale medier i kampagner om fysisk aktivitet.

Jo flere gange og jo oftere børn bliver eksponeret for en kampagne om fysisk aktivitet, jo mere tror de på fordelene ved fysisk aktivitet og deres self-efficacy i forhold til at være fysisk aktive.

Det er vigtigt at påvirke de sociale normer forbundet med fysisk aktivitet for at nå børn og unge. De kan ændre livsstil i en mere fysisk aktiv retning, hvis fysisk aktivitet gøres til et socialt accepteret brand. Det er for eksempel motiverende, hvis børn og unge oplever, at fysisk aktivitet er sjovt og foregår sammen med jævnaldrende. Venskaber spiller altså en afgørende rolle i forbindelse med især teenageres niveau for fysisk aktivitet, og vennegruppen kan derfor bruges som virkemiddel til at øge teenagers aktivitetsniveau.
"Der er brug for, at forældre er opmærksomme på, at de spiller en rolle i forhold til hvor fysisk aktive deres børn er, for selv om danske børn er aktive til sport, så er de samtidig blandt de mindst aktive i Europa, når det gælder om at være fysisk aktive i dagligdagen," siger Tue Kristensen.

Pressekontakt

Tue Kristensen
Projektleder
  72 22 76 53

Firma

Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S, Danmark

  72 22 74 00

http://www.sst.dk

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire