Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
06/02-17   -   Pressemeddelelse

Specialeplanen skal fremover følges mere detaljeret

Den årlige opfølgning på specialeplanen vil fremover blive suppleret med en systematisk monitorering af udvalgte specialfunktioner. Monitoreringen skal følge, hvordan det går med at varetage udvalgte specialfunktioner.

Sundhedsstyrelsen udsender snart en ny samlet specialeplan, hvoraf det vil fremgå, hvilke offentlige og private sygehuse der i den kommende periode er godkendt til at varetage de enkelte specialfunktioner. Specialfunktionerne dækker de opgaver på sygehusene, som er særligt vanskelige på grund af sjældenhed eller kompleksitet, eller som er meget dyre at udføre.

"Den kommende monitorering ser på varetagelsen af forskellige funktioner lige fra psykiatrisk behandling af skizofreni hos børn til tårevejskirurgi. Opfølgningen skal vise, om aktiviteten ser fornuftig ud i forhold til det, vi forventer.", siger Ane Bonnerup Vind, sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.

I første omgang bliver 47 ud af de udvalgte 72 specialfunktioner testet ved at se på data fra 2016. Planen er at udvide med monitorering af flere specialfunktioner senere. Udgangspunktet er, at monitoreringen skal kunne foregå på baggrund af eksisterende data.

Monitoreringen kommer til at foregå systematisk én gang om året med udgangspunkt i datatræk fra forskellige registre som eksempelvis Landspatientregistret, Fødselsregistret, Landsregistreret for Patologi, Den Danske Mikrobiologidatabase samt databaser i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) og blodbankerne.

Monitorering skal fremme dialogen

Monitoreringen kommer til at indgå i den samlede vurdering af den årlige opfølgning på specialeplanen. Regioner og privathospitaler skal dermed fortsat udarbejde statusrapporter, der beskriver, hvordan det går med at varetage deres specialfunktioner.

"Vi vil bruge den kommende monitorering som et supplement til at skabe et helhedsbillede omkring sygehusenes varetagelse af specialiseret behandling og som et redskab til at få en dialog med regionerne om, hvordan det går med varetagelsen af de udvalgte specialfunktioner", siger Ane Bonnerup Vind, sektionsleder i Sundhedsstyrelsen.

Information om, hvordan der fremover vil blive monitoreret på specialeplanen: Monitorering af specialeplanen. Oversigten beskriver, hvilke funktioner der bliver monitoreret inden for de enkelte specialer. Herunder: hvilke indikatorer, der anvendes for de udvalgte specialfunktioner, hvilke koder der trækkes på, og hvilke andre forudsætninger der evt. er lagt til grund for de enkelte datatræk.

Pressekontakt

Ane Bonnerup Vind
Uddannelseslæge
  72 22 76 07

Firma

Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S, Danmark

  72 22 74 00

http://www.sst.dk

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire