Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
07/02-17   -   Pressemeddelelse

Servicetjek af hjerneskadeområdet

Sundhedsstyrelsen iværksætter på anmodning af Sundhedsminister, Ellen Trane Nørby, et servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne over for mennesker med en hjerneskade.

Mennesker der har fået en hjerneskade skal hjælpes bedst muligt, når de er færdige med deres sygehusbehandling, så de kan vende tilbage til et så normalt liv som overhovedet muligt.

Det er udgangspunktet for servicetjekket, som blandt andet skal afdække, hvordan sygehuse og kommuner har arbejdet med hjerneskadeområdet, siden der trådte nye regler i kraft på genoptræningsområdet den 1. januar 2015.

"Servicetjekket skal gøre os klogere på, om sygehusene er gode nok til at vurdere og formidle patienternes genoptræningsbehov til kommunerne, og om kommunernes tilbud om genoptræning og rehabilitering har den kvalitet, de skal have. Begge dele - og ikke mindst samarbejdet mellem sektorerne - er nemlig helt afgørende for de mennesker, der udskrives fra sygehus og skal hjælpes tilbage til deres normale liv efter en alvorlig hjerneskade, siger Janet Marie Samuel, enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

Derudover skal servicetjekket se på, hvordan man kan sikre kvaliteten af data på området. Det gælder både ventetider på genoptræning i kommunen og hvor mange og hvilke typer genoptræningsplaner, landets sygehuse udarbejder.

En følgegruppe med repræsentanter fra blandt andet kommuner, regioner, patientforeninger og fagfolk skal hjælpe Sundhedsstyrelsen med råd og vejledning under arbejdet med Servicetjekket.

"Vi inviterer de relevante parter med i arbejdet, så vi sikrer, at servicetjekket får belyst problemstillingerne fra flere vinkler, og så alle får mulighed for at komme med forslag til, hvordan vi sammen kan styrke genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne på området", siger Janet Marie Samuel.

Det er regeringen sammen med Dansk Folkeparti, der i finansloven for i år har afsat 20 millioner kroner over de næste år til at sætte initiativer i gang, der skal støtte indsatsen over for mennesker med erhvervet hjerneskade.

Servicetjekket vil efter planen være færdigt i august-september 2017.

Pressekontakt

Janet Marie Samuel
Enhedschef

Firma

Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S, Danmark

  72 22 74 00

http://www.sst.dk

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire