Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
08/02-17   -   Pressemeddelelse

Stor tilfredshed og opbakning til nationale kliniske retningslinjer

Efter fire års arbejde med de nationale kliniske retningslinjer, har Sundhedsstyrelsen bedt en række samarbejdspartnere give et bud på, hvad de mener om projektet. Og tilbagemeldingerne har i høj grad været positive.

Siden 2013 har de nationale kliniske retningslinjer bidraget til at understøtte ensartet og høj kvalitet i udredning, behandling og rehabilitering i sundhedsvæsenet. Der er blevet udarbejdet nationale kliniske retningslinjer på tværs af faglige miljøer og sektorer, og rigtig mange aktører i sundhedsvæsenet, kommuner og regioner har været med til at udarbejde og kvalitetssikre retningslinjerne.

Sundhedsstyrelsen har nu udgivet de sidste af de i alt 47 nationale kliniske retningslinjer, som blev aftalt med Finansloven i 2012. Og Sundhedsstyrelsen udgiver i dag en erfaringsopsamling, som viser, at de nationale kliniske retningslinjer og GRADE-metoden, som de bygger på, er blevet vel modtaget og anerkendt. Erfaringsopsamlingen viser også, at et stort flertal af de interviewede interessenter anser det for meget vigtigt, at projektet med nationale kliniske retningslinjer fortsætter.

"De nationale kliniske retningslinjer har markeret et generelt kvalitetsløft af arbejdet med evidensbaserede retningslinjer i Danmark, og vi er rigtig glade for den opbakning, der har været til projektet" udtaler enhedschef Lisbeth Høeg-Jensen.

Med Finansloven for 2017 er der blevet afsat 38 mio. kr. til en pulje i perioden 2017-2020 til udarbejdelse af nye kliniske retningslinjer og opdatering af de allerede udgivne retningslinjer. Formålet med puljen er at videreføre arbejdet med evidensbaserede retningslinjer af høj kvalitet, både i og udenfor Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen forventer at kunne opslå puljen i løbet af foråret 2017.

Pressekontakt

Lisbeth Høeg-Jensen
Sektionsleder pressekontakt
  72 22 76 51

Firma

Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S, Danmark

  72 22 74 00

http://www.sst.dk

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire