Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
10/02-17   -   Pressemeddelelse

Otte nye anbefalinger skal styrke indsatsen mod underernæring hos ældre medicinske patienter

Underernæring kan have alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne, trivsel og livskvalitet. Derfor har Sundhedsstyrelsen udarbejdet et oplæg om ernæringsindsatser for ældre medicinske patienter med anbefalinger om indsatser rettet mod undernæring og uplanlagt vægttab.

Oplægget skal styrke de indsatser, der allerede i dag er i kommuner og regioner for at sikre ældre medicinske patienter den rette ernæring. Oplægget giver derudover et overblik over en række centrale publikationer og anbefalinger om ernæringsindsatser i regioner og kommuner.

"Det arbejde, der foregår i kommunerne og regionerne i dag med at forebygge og behandle underernæring og uplanlagt vægttab, bliver allerede understøttet af en række nationale initiativer og redskaber. Alligevel er det stadig vigtigt fortsat at have fokus på problematikken med underernæring og uplanlagt vægttab blandt ældre medicinske patienter. Oplægget skal hjælpe med at styrke de målrettede indsatser, der allerede i dag er i kommuner og regioner" siger enhedschef Mads Biering La Cour.

Oplægget indeholder 8 anbefalinger, der kan bidrage til at sikre målrettede indsatser i forhold til underernæring og uplanlagt vægttab blandt ældre medicinske patienter. En af anbefalingerne indbefatter, at Sundhedsstyrelsens vejledning om screening og behandling af patienter i ernæringsmæssig risiko bliver opdateret og revideret, så vejledningen ikke kun har fokus på sygehus, men også får fokus på den kommunale praksis. Vejledningen skal hjælpe til at skabe et sammenhængende patientforløb mellem sektorer og et øget tværfagligt samarbejde.

Anbefalingerne har fokus på:

- At forebygge og opspore underernæring og uplanlagt vægttab blandt ældre
- At implementere ernæringsindsatser for ældre i region, kommune og i de tværsektorielle forløb
- At skabe bedre dokumentation og udveksling af information om ældres ernæringstilstand på tværs af sektorer

Oplægget er udarbejdet med sparring fra en faglig følgegruppe, der inkluderer en række væsentlige aktører på ernæringsområdet. Rammerne for anbefalingerne har været, at de skal kunne implementeres indenfor de eksisterende økonomiske rammer i regioner og kommuner.

Pressekontakt

Mads Biering La Cour
Enhedschef Sundhedsstyrelsen
  93 59 01 72

Firma

Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S, Danmark

  72 22 74 00

http://www.sst.dk

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire