Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
24/02-17   -   Pressemeddelelse

Fokus på valg af medicin til patienter i behandling for alkoholafhængighed

Sundhedsstyrelsen udgiver i dag et tillæg til den nationale kliniske retningslinje for behandling af alkoholafhængighed, som blev udgivet i marts 2015.

Retningslinjen fra 2015 fokuserede på behandling, rådgivning og vejledning til alkoholafhængige personer og deres pårørende. I forhold til medicinsk behandling blev der taget stilling til hvilke godkendte lægemidler, i tillæg til den strukturerede samtalebehandling, der kunne anbefales. Retningslinjen besvarede dog ikke direkte, om det ene lægemiddel kan foretrækkes frem for det andet.

"Over 20.000 personer får medicin i forbindelse med deres behandling for alkoholafhængighed, og der er derfor et behov for at hjælpe behandlerne med at træffe et valg mellem de forskellige lægemidler" siger sektionsleder Marlene Øhrberg Krag.

I tillægget tages der derfor stilling til, hvordan de fire godkendte lægemidler til behandling af alkoholafhængighed; naltrexon, acamprosat, disulfiram og nalmefen indbyrdes forholder sig til hinanden for personer som ønsker afholdenhed samt dem, som ønsker at nedsætte deres alkoholforbrug.

Generelt anbefaler Sundhedsstyrelsen, at lægemidler til behandling af alkoholafhængighed kun bliver tilbudt som supplement til struktureret samtalebehandling, da effekten af lægemidlerne i sig selv er lille.

Til personer som ønsker afholdenhed anbefaler Sundhedsstyrelsen naltrexon eller acamprosat frem for disulfiram. Til personer som ønsker reduktion i forbruget anbefales naltrexon frem for nalmefen eller acamprosat.

Samtidig anbefaler Sundhedsstyrelsen, at det bør være den enkelte patients situation og præferencer, der afgør, hvilket lægemiddel, der bliver valgt i en behandling, da der ikke er den store indbyrdes forskel på effekt af lægemidlerne, og da der kan være fordele og ulemper ved de forskellige midler, der vægter forskelligt hos den enkelte.

Pressekontakt

Maria Herlev Ahrenfeldt
Specialkonsulent Forebyggelse & Borgernære Sundhedstilbud
  72 22 75 21

Firma

Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S, Danmark

  72 22 74 00

http://www.sst.dk

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire