Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
21/02-17   -   Pressemeddelelse

Sundhedsstyrelsen er nu akkrediteret

I Danmark arbejder ca. 15.000 personer med røntgen eller radioaktive stoffer i en sammenhæng, der betyder, at det er nødvendigt at holde øje med, hvor store mængder stråling de bliver udsat for.

Den såkaldte dosisovervågning er med til at sikre, at stråleudsat personale ikke får doser, der overskrider de grænser, der er fastsat i loven. Samtidig bliver dosisovervågningen brugt i arbejdet med løbende at få begrænset den stråling, personalet udsættes for. Endelig anvendes dosisovervågningen også af beredskabspersonale, der assisterer ved ulykker med radioaktive stoffer.

Sundhedsstyrelsens persondosimetrilaboratorium leverer dosisovervågning til stråleudsat personale. Med akkrediteringen fra DANAK, det nationale akkrediteringsorgan i Danmark, har laboratoriet opnået en uvildig anerkendelse af sine kompetencer.

"Vi er meget tilfredse med at have opnået akkrediteringen. Det er vigtigt for os, at signalere, at vi leverer en kvalitet, der lever op til internationale standarder i forhold til dosisovervågningen", siger sektionsleder Henrik Roed.

Helt konkret gælder DANAKs akkreditering det såkaldte helkrops-persondosimeter, som mange, der arbejder med strålekilder, har stiftet bekendtskab med. Det er den røde brik med det hvide udskiftelige dosimeterkort.

Fremover vil DANAKs officielle akkrediteringslogo derfor være at finde på de dosisrapporter, som laboratoriet sender ud til brugerne af disse dosimetre.

Pressekontakt

Henrik Roed
Sektionsleder

Firma

Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S, Danmark

  72 22 74 00

http://www.sst.dk

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire