Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
21/02-17   -   Pressemeddelelse

Forebyggelse af selvmord gennem ambulant opfølgning efter udskrivning

Regioner kan nu søge penge til at forebygge selvmord gennem forsøg med opfølgning i tiden efter udskrivning fra en psykiatrisk afdeling.

Puljen giver mulighed for at etablere et pilotprojekt, hvor fx sygeplejersker, socialpædagoger, social- og sundhedsassistenter eller psykologer følger op på patienten indenfor en uge efter udskrivningen fra den psykiatriske afdeling.

Baggrunden er, at selvmordsrisikoen blandt mennesker med psykiske lidelser er 20 gange højere end i resten af befolkningen, og at der er en betydelig øget risiko for selvmordsforsøg den første uge efter udskrivning fra psykiatrien.

"Formålet med puljen er at afprøve, om det, at relevant fagligt personale følger op på patienten, inden for den første uge efter udskrivning fra psykiatrien, kan bidrage til at forebygge selvmord og selvmordsforsøg blandt sårbare patienter for eksempel unge mennesker med psykiske lidelser", siger Anne Bøgh Mortensen, fuldmægtig i Sundhedsstyrelsen.

Projektet kan for eksempel omfatte:

- Udvikling og afprøvning af forskellige indsatser baseret på patientens behov for opfølgning og støtte efter udskrivning
- Udvikling og afprøvning af udgående funktioner fra den psykiatriske afdeling fx kontaktpersonordning, hjemmebesøg, og så videre.
- Tilbud om støttende samtaler til patienter i forbindelse med udskrivning
- Planlægning af udskrivning og koordinering mellem sengeafsnit og ambulatorium og andre relevante aktører for eksempel patientens egen læge
- Øget inddragelse af og samarbejde med pårørende, når patienterne skal udskrives.
Information om puljen

Information om puljen: "Ambulant kontakt efter udskrivning fra psykiatrien til forebyggelse af selvmord

Puljen indgår i satspuljeaftalen for 2017-2020, hvor det fremgår, at der afsættes i alt 20,8 millioner kroner i en pulje til et pilotprojekt til forebyggelse af selvmord samt 1,0 million kroner til en evaluering af projektet.

Projektet skal igangsættes medio 2017 og afsluttes inden udgangen af 2020.

Frist for ansøgning om midler er den 21. april 2017.

Alle regioner kan søge puljen, hvorefter der bevilges midler til eet pilotprojekt på baggrund af de indkomne ansøgninger.
Pilotprojektet evalueres af en ekstern evaluator, og målet er, at de indhentede erfaringer og resultater fra pilotprojektet kan anvendes og implementeres i andre regioner.

Pressekontakt

Anne Bøgh Mortensen
Fuldmægtig
  93 59 64 33

Firma

Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S, Danmark

  72 22 74 00

http://www.sst.dk

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire