Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
28/02-17   -   Pressemeddelelse

Ny rapport samler tal for trafikulykker og faldulykker samt selvskade og selvmord

En ny rapport fra Sundhedsstyrelsen beskriver konsekvenserne af, at cirka 7.000 mennesker hvert år gør skade på sig selv, forsøger at begå selvmord eller tager deres eget liv. Rapporten er den tredje og sidste i serien om Sygdomsbyrden i Danmark og opgør også trafikulykker og faldulykker og deres betydning for folkesundheden.

Rapporten beskriver, hvordan de tre forskellige typer af skader er med til at belaste danskernes sundhed, og bygger på tal fra 2010 - 2012. Det er første gang, der er en samlet opgørelse over skadernes betydning på så mange forskellige mål for konsekvenser - for eksempel dødelighed, sygehusindlæggelser og sygedage.

"Der er årligt cirka 7.000 mennesker, som enten øver skade på sig selv, forsøger at begå selvmord eller tager deres eget liv. Der er over 600 selvmord årligt. Alle de selvskadende handlinger er dybt tragiske, og vi tager tallene meget alvorligt og er derfor meget opmærksomme på de udfordringer, der er med mental sundhed og mistrivsel", siger Jette Jul Bruun.

Alle tre undersøgte skadestyper er omfattende nok til at påvirke middellevetiden i Danmark. Rapporten viser også, at konsekvenserne er ulige fordelt i befolkningen.

"Vi ved fra de to foregående rapporter om sygdomsbyrden i Danmark, at konsekvenserne af både risikofaktorer og sygdomme er socialt skævt fordelt. Denne nye rapport viser overordnet, at det samme gælder for de tre undersøgte typer af skader. Samlet set viser de tre rapporter altså, at den sociale ulighed i sundhed gælder for næsten alle sygdomme, risikofaktorer og aktuelt her også for de tre skadestyper", siger enhedschef Jette Jul Bruun, Sundhedsstyrelsen.

Sammenholdt med risikofaktorer som tobak, alkohol og fysisk inaktivitet, er konsekvenserne af de skadetyper, der er nævnt i rapporten, ikke i samme størrelsesorden for folkesundheden, men de har meget stor betydning for den enkelte person og deres familier.

"Når vi ser på de tre typer af skader, som vi har med i rapporten, er det også værd at lægge mærke til, at faldskader er den hyppigste årsag til, at borgerne kommer i kontakt med sundhedsvæsenet. Fald indtræder oftest hos den ældre del af befolkningen, og her kan konsekvenserne være store i den sidste del af livet. Fald har hvert år en dødelig udgang i cirka 750 tilfælde. En positiv nyhed er til gengæld, at antallet af trafikskader er halveret i løbet af de sidste 15 år. I perioden 2010-2012 var der cirka 240 trafikdræbte årligt, og siden da er tallet kommet yderligere ned. Det er glædeligt, selvom ét trafikdødsfald altid er et for meget", siger enhedschef Jette Jul Bruun, Sundhedsstyrelsen.

Pressekontakt

Pressetelefon
  72 22 74 00

Firma

Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S, Danmark

  72 22 74 00

http://www.sst.dk

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire