Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
02/03-17   -   Pressemeddelelse

Sundhedsstyrelsen offentliggør ny samlet specialeplan

Specialeplanen sætter rammerne for, hvilke offentlige og private sygehuse, der må varetage specialiserede sygehusfunktioner i Danmark. Ca. en tiendedel af sygehusydelserne i Danmark planlægges på den måde af Sundhedsstyrelsen, og der er tale om funktioner, som vi stiller særlige krav til, f.eks. fordi der er tale om sjældne tilstande og behandlinger, fordi varetagelse er meget kompleks, eller fordi funktionerne kræver særlige ressourcer.

Det danske sundhedsvæsen har forandret sig markant over de seneste 10 år. Da strukturreformen og den nye sundhedslov fra 2007 trådte i kraft, blev Sundhedsstyrelsen sat i spidsen for - sammen med de nye regioner - at planlægge det specialiserede sygehusvæsen. Den første specialeplan, som kom i 2010, har understøttet væsentlige omlægninger af det specialiserede sygehusvæsen, som samlet set har betydet en udvikling mod større og færre sygehuse, med en samling af de specialiserede behandlinger. Den nye specialeplan af 2017 har fokuseret på at justere den tidligere plan for at sikre, at den følger både den faglige og den organisatoriske udvikling inden for sundhedsvæsenet.

"Den faglige udvikling har betydet, at der er kommet nye behandlingsformer, som skal indarbejdes i specialeplanen. Samtidig er der på andre områder opnået erfaring og rutine med specialiserede behandlinger, som efterhånden kan bredes ud på flere sygehuse og derfor ikke længere skal indgå i specialeplanen " siger Janet Marie Samuel, planlægningschef i Sundhedsstyrelsen.

Siden revisionen gik i gang i 2014 er alle gældende specialfunktioner gennemgået og opdateret i forhold til ændringer inden for diagnosticering og behandling. Sundhedsstyrelsen har truffet afgørelser om knapt 5.000 enkeltansøgninger til de ca. 1.000 forskellige specialfunktioner. Ansøgningerne er kommet fra de fem regioner og fra private sygehuse. Ansøgerne har kunnet komme med indsigelser i forhold til Sundhedsstyrelsens udkast til placering af specialfunktionerne inden den endelige afgørelse, ligesom styrelsen er blevet rådgivet af det Rådgivende Udvalg for specialeplanlægning.

"Det har været vigtigt for os med en åben og inddragende proces, så vi har løbende været i tæt dialog med regionerne, de faglige miljøer og de private ansøgere. Vi har ved en stor indsats fra alle involverede fået lavet en meget ambitiøs specialeplan, som både sikrer høj kvalitet for patienterne, men som samtidig kan fungere i virkeligheden og også tager hensyn til nærhed. Jeg er stolt af, at det er lykkedes så godt" siger Janet Marie Samuel, planlægningschef i Sundhedsstyrelsen.

Den nye specialeplan omfatter 36 lægefaglige specialer samt det odontologiske speciale tand-mund-kæbekirurgi. Den nye specialeplan træder i kraft d. 1. juni 2017.

Pressekontakt

Janet Marie Samuel
Enhedschef

Firma

Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S, Danmark

  72 22 74 00

http://www.sst.dk

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire