Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
15/03-17   -   Pressemeddelelse

Færre kvinder med indvandrerbaggrund får foretaget en abort

Antallet af legalt provokede aborter er faldet markant for kvinder i Danmark, der har en anden etnisk oprindelse end vestlig.

Rapporten analyserer hyppigheden af aborter i Danmark på baggrund af etnicitet. Rapporten er en opfølgning på en tidligere rapport, "Legalt provokerede aborter fordelt på etnicitet 2000 -2005", som Sundhedsstyrelsen udarbejdede i 2007.

"Der kan være mange grunde til, at færre kvinder fra ikke-vestlige lande vælger at få foretaget en abort. Det kan blandt andet skyldes, at kommuner og andre organisationer har haft fokus på området, men der kan også være andre faktorer, der spiller ind", siger Niels Sandø, chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen.

På trods af det markante fald i uønskede graviditeter konkluder redegørelsen også, at der fortsat er mange uønskede graviditeter hos kvinder, hvis forældre er indvandret til Danmark, når man sammenligner med etnisk danske kvinder.

"Tallet viser, at vi fortsat skal have fokus på at styrke seksualundervisningen også til denne gruppe," fortæller Niels Sandø.

Rapporten: Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden 2006-2015 - Med analyser af aborthyppigheder blandt indvandrere, efterkommere og kvinder med dansk oprindelse

Rapporten er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet.

Pressekontakt

Niels Sandø
  7222 7529

Firma

Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S, Danmark

  72 22 74 00

http://www.sst.dk

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire