Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
20/03-17   -   Pressemeddelelse

Plads til lidt flere læger i uddannelse de kommende år

Sundhedsstyrelsen har lagt fast, hvor mange der skal uddannes til speciallæger fra 2018-2020.

Antallet af uddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen fremgår af den ny dimensioneringsplan for perioden. Planen skal være med til at sikre, at der både er nok speciallæger i de enkelte specialer og i hele landet. Overordnet set er der tale om, at niveauet ligger meget stabilt, men der skal dog uddannes lidt flere praktiserende læger hen over de tre år. Samlet er der tale om, at tallet stiger fra de nuværende 900 til 924,5 hoveduddannelsesforløb i 2020.

"Vi er glade for, at det er lykkedes os at lave en holdbar løsning for de næste tre år. Der har været mange forskellige ønsker om, hvor der er behov for at hæve antallet af speciallægeuddannelsesforløb. Det har været vigtigt for os med en åben dialog og proces. Vi er kommet med en stabil løsning for de næste tre år. Specialernes besættelsesgrader vil blive fulgt tæt med henblik på udarbejdelse af en dimensioneringsplan for de efterfølgende år," siger Søren Brostrøm.

Det er den såkaldte Lægeprognose 2015-2040, der har dannet grundlag for dimensioneringsplanen sammen med høringssvar om behovet for speciallæger i fremtiden fra en række samarbejdspartnere, som for eksempel de videnskabelige selskaber, Danske Regioner, Lægeforeningen, De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, Kommunernes Landsforening, Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber og Lægemiddelindustrien.

Lægeprognosen viser, at der inden 2040 vil være flere speciallæger inden for langt de fleste specialer, bortset fra thoraxkirurgi og neurokirurgi. Derfor har der ikke været et stort behov for at oprette flere speciallægeuddannelsesforløb i perioden 2018-2020.

"Vi er klar over, at der kan ske en udvikling i behovet for speciallæger i de forskellige specialer. Derfor er det vigtigt, at vi er i tæt dialog med de fem regioner, så der kan foregå en løbende dialog om behovet for uddannelsesforløb, også efter planen er offentliggjort," siger Søren Brostrøm.

Hvor mange speciallæger, der er behov for, vil blive drøftet i Prognose- og Dimensioneringsudvalget - et permanent udvalg under det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse - en gang om året.

Pressekontakt

Pressetelefon
  72 22 74 00

Firma

Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S, Danmark

  72 22 74 00

http://www.sst.dk

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire