Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
23/03-17   -   Pressemeddelelse

Nu kan der søges om penge til at udvikle nationale kliniske retningslinjer

Det er de faglige selskaber og miljøer, der kan søge om penge til udvikling af nationale kliniske retningslinjer. Pengene ligger i en pulje på i alt 38 millioner kroner, der gælder for årene 2017 til 2020.

Sundhedsstyrelsen har nu udgivet de sidste af de i alt 47 nationale kliniske retningslinjer, som blev aftalt med Finansloven i 2012. Med Finansloven for 2017 er der blevet afsat 38 millioner kroner til en pulje i perioden 2017-2020 til at udarbejde nye kliniske retningslinjer og opdatere de retningslinjer, der allerede er udgivet.

Formålet med puljen er at videreføre arbejdet med evidensbaserede retningslinjer af høj kvalitet, både i og udenfor Sundhedsstyrelsen.

"De nationale kliniske retningslinjer har markeret et generelt kvalitetsløft af arbejdet med evidensbaserede retningslinjer i Danmark, og puljen skal være med til at sikre større ejerskab til de nationale kliniske retningslinjer i de faglige selskaber og miljøer", udtaler sektionsleder Marlene Øhrberg Krag.

Siden 2013 har de nationale kliniske retningslinjer bidraget til at udvikle ensartet og høj kvalitet i udredning, behandling og rehabilitering i sundhedsvæsenet. De er blevet udarbejdet på tværs af faglige miljøer og sektorer, og rigtig mange aktører i sundhedsvæsenet, kommuner og regioner har været med i arbejdet.

Puljen er målrettet de faglige selskaber og miljøer på sundhedsområdet, som vil kunne søge om midler til at udarbejde nationale kliniske retningslinjer baseret på GRADE-metoden. Flere aktører vil kunne gå sammen om at søge midler, og der vil også kunne indgås samarbejde med regioner, kommuner og øvrige aktører om udarbejdelse af retningslinjer.

Ansøgningsfrist for at søge om puljemidler for 2017 er 1. maj 2017.

Pressekontakt

Maria Herlev Ahrenfeldt
Specialkonsulent Forebyggelse & Borgernære Sundhedstilbud
  72 22 75 21

Firma

Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S, Danmark

  72 22 74 00

http://www.sst.dk

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire