Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
24/03-17   -   Pressemeddelelse

Forældreuddannelsesprogram har haft positive sundhedseffekter

Sundhedsstyrelsen har fået evalueret effekten af forældreuddannelsesprogrammet "En god start - sammen". Evalueringen viser signifikante resultater for både forældrene og deres børn.

10 kommuner har i perioden 2011-2014 fået støtte til at tilbyde forældreuddannelsesprogrammet "En god start - sammen" til nye forældre. Formålet med programmet er blandt andet at styrke tilknytningen mellem barnet og dets forældre og at øge deres netværk i lokalsamfundet. Sundhedsstyrelsen har nu undersøgt effekten af programmet ved hjælp af udvalgte sundhedsindikatorer.

Programmets effekt for børnene

Effektevalueringen viser flere interessante resultater. For eksempel er der signifikant højere vaccinationstilslutning i de to første leveår for indsatsgruppen. Børnene i indsatsgruppen havde også signifikant flere ambulante sygehuskontakter, og de havde et højere forbrug af lægeydelser, for eksempel brug af de forebyggende helbredsundersøgelser hos egen læge.

"Vi synes, at det er rigtig interessante resultater, fordi det er af stor betydning for et barns sundhed, at det følger vaccinationsprogrammet. Undersøgelsen viser, at forældrene også er mere opmærksomme på betydningen af de ambulante undersøgelser, der bliver tilbudt af sygehuset. Det kan for eksempel være opfølgende kontroller for eventuelle medfødte, akutte eller kroniske sygdomme, som har sundhedsmæssig betydning for barnet både på kort og langt sigt", siger Annette Poulsen, sundhedsplejerske i Sundhedsstyrelsen.

Programmets effekt på forældrene

Effektevalueringen viser desuden, at der sker signifikant færre samlivsbrud blandt de gifte forældre, der deltog i forældreuddannelsen. Den samme tendens kunne ikke ses hos de ikke gifte par.

Om evalueringen

Effektevalueringen er gennemført med 711 børn/forældre fra de 10 kommuner og med 2.133 børn/forældre i den matchede kontrolgruppe.

Hele evalueringen kan læses her: Resultatopfølgning af forældreprogrammet

Evalueringen er finansieret af Det Obelske Familiefond.

Pressekontakt

Annette Poulsen
Sundhedsplejerske, MSP, IBCL
  72 22 75 97

Firma

Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S, Danmark

  72 22 74 00

http://www.sst.dk

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire