Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
29/03-17   -   Pressemeddelelse

Overskridelser af de maksimale ventetider i Region Nordjylland

Sundhedsstyrelsen har modtaget en ekstraordinær indberetning fra Region Nordjylland om manglende overholdelse af de maksimale ventetider for kvinder, der udredes efter mammografiscreening. Overskridelsen skyldes primært uklare procedurer for vurdering af røntgenbilleder, og drejer sig om op imod 519 overskridelser i perioden 1. maj 2014 til og med 10. februar 2017.

Region Nordjylland har oplyst til Sundhedsstyrelsen, at overskridelserne handler om 519 kvinder, som har fået tilbudt opfølgende undersøgelse efter mammografiscreening, hvor undersøgelsesdato ligger mere end 14 kalenderdage efter, at der er fundet forandringer på mammografiscreeningen, som giver mistanke om mulig kræft. De 519 kvinder blev undersøgt fra 1 og 53 kalenderdage efter 14-dages fristen.

Regionen har orienteret Sundhedsstyrelsen om, at alle de berørte kvinder er orienteret om forløbet, og alle har modtaget information om deres rettigheder, herunder deres klagemuligheder.

"I Sundhedsstyrelsen ser vi med stor alvor på, at regionen har haft utilstrækkelige procedurer for vurdering og indkaldelse af kvinderne, når mistanke om kræft opstår ved borgernes deltagelse i screeningsprogrammet for brystkræft. Borgerne skal have fuld tillid til, at procedurer og rettigheder bliver overholdt. Fra Sundhedsstyrelsens side præciserede vi reglerne i 2014, da der var fokus på det nye screeningsprogram for tarmkræft. Vi har haft en god dialog med Region Nordjylland, og vi er tilfredse med de ledelsesmæssige skridt regionen har taget i forhold til de berørte kvinder, og til fremover at sørge for at få indkaldt til forundersøgelser efter mammografiscreening i tide", siger enhedschef Janet Samuel, Sundhedsstyrelsen.

Reglerne siger, at regionen skal tilbyde en dato for forundersøgelse senest 14 dage efter, at der er opstået mistanke om kræft i forbindelse med en mammografiscreening. Hvis regionen ikke kan det, skal patienten have tilbud om henvisning til en forundersøgelse på et sygehus i en anden region, et privat sygehus her i landet eller et sygehus i udlandet, som kan tilbyde behandlingen inden for den fastsatte maksimale ventetid.

Sundhedsstyrelsen vil fortsat følge området tæt. Overskridelserne i Region Nordjylland vil blive drøftet på det førstkommende møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet for at sikre, at regionerne er bekendt med den type fejl, der har ført til overskridelserne, og at erfaringerne fra Region Nordjylland bliver delt.

Pressekontakt

Pressetelefon
  72 22 74 00

Firma

Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S, Danmark

  72 22 74 00

http://www.sst.dk

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire