Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
08/05-17   -   Pressemeddelelse

Livshistorier skal forbedre dementes hverdag

Mennesker med demens får med tiden problemer med at huske deres livshistorie og identitet. Kommunale og private leverandører af plejeboliger/plejehjemspladser og hjemmepleje kan derfor søge en pulje, der skal give inspiration til at bruge livshistorier bedre i demensplejen.

Allan på 93 år har demens og vil ikke i bad om morgenen. Derfor har plejehjemsmedarbejderne set i hans livshistorie for at se, om de dér kan finde en forklaring. Har han for eksempel være landmand og været vant til vaske sig om eftermiddagen? Vil en flytning af badetidspunktet kunne hjælpe ham? Dette er et eksempel på, hvordan plejehjemmene kan bruge den livshistorie, som de ofte skriver ned, når de har en indflytningssamtale med en ny beboer.

En nedskrevet eller på anden vis illustreret livshistorie over væsentlige begivenheder, interesser og vaner kan give indblik i den enkelte persons liv. Livshistorier kan dermed både hjælpe personer med demens til at erindre, hvem de er, og give pårørende og medarbejdere et bedre kendskab til den enkelte person.

"Medarbejderne kan anvende livshistorier som en guide. Her kan de finde gode samtaleemner, der bringer glæde hos personen med demens. Livshistorien kan også give medarbejderne inspiration til at finde aktiviteter og beskæftigelse, som er meningsfulde for den pågældende. Med den viden om personens tidligere liv, vaner og ønsker til beklædning og hygiejne med mere kan de lettere gøre plejen personlig", siger Abelone Løgstrup, projektleder i Sundhedsstyrelsen.

Arbejdet med livshistorier er meget udbredt på demensområdet, men der er en række forhold, der ofte begrænser nytten. For eksempel har de oplysninger, der udvælges til livshistorien, ikke altid praktisk relevans for personens nuværende situation. Det kan også være tidskrævende at hente livshistorien frem fra journalen, og det er heller ikke alle medarbejdere, som forstår, hvordan de kan benytte kendskabet til personen til at øge beboerens trivsel eller finde gode, konkrete løsninger på hverdagens udfordringer. Det kan også knibe med at få spredt denne viden til andre kolleger og dermed få kontinuitet i plejen og omsorgen, når de gode løsninger er fundet.

Formål med puljen

Puljen skal bidrage til at forbedre brugen af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens, herunder ved at vejlede medarbejdere og fremme anvendelsen af digitale værktøjer, bl.a. med henblik på at sikre kontinuitet i plejen.

Information om puljen

Puljen kan søges af kommunale og private leverandører af plejeboliger/plejehjemspladser og hjemmepleje.

Ansøgningsfristen er den 7. august 2017.

Puljen til forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens er en del af aftalen om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020. Der er afsat 4,0 millioner kroner i 2017. Heraf anvendes 0,2 millioner kroner til administration af puljen og de igangsatte projekter.

Pressekontakt

Mads Biering La Cour
Enhedschef Sundhedsstyrelsen
  93 59 01 72

Firma

Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S, Danmark

  72 22 74 00

http://www.sst.dk

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire