Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
29/05-17   -   Pressemeddelelse

Pulje skal hjælpe til at skabe et mere demensvenligt samfund

Kommuner, regioner, private aktører, virksomheder og organisationer kan nu søge om penge til aktiviteter, der kan bidrage til at fremme et demensvenligt samfund. Aktiviteterne kan være både lokale og landsdækkende. Genopslaget skyldes en præcisering af muligheden for at ansøge om midler til dækning af moms.

Nyt ansøgningsskema skal bruges i ansøgningen

Grundet præciseringen skal der anvendes et nyt ansøgningsskema 3, hvor der skal suppleres med oplysningerne om moms i pkt. 13 (se i information om puljen nedenfor).


Information om puljen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside
Målet med puljen er dels at tænke og indrette det offentlige rum mere demensvenligt og dels at få mere viden om demens i samfundet, så mennesker med demens og deres pårørende kan blive mødt med forståelse og venlighed.

"Demens er forbundet med mange fordomme, tabuer og misforståelser. Derfor er der behov for initiativer, der kan fremme et mere demensvenligt samfund. Vi håber, at der med denne pulje kan sættes en række konstruktive projekter i gang, der kan lette dagligdagen for mennesker med demens og deres pårørende", siger projektleder Louise Scheel Thomasen.

Der kan søges om midler til:

At etablere lokale eller landsdækkende aktiviteter, som for eksempel kan sikre demensvenlige indkøbsmuligheder, transportmuligheder, fysiske omgivelser, lokalplaner eller lignende
At planlægge bredt forankrede oplysningskampagner
Konkrete projekter, hvor frivillige skaber aktiviteter for mennesker med demens og deres pårørende
Puljen er på i alt 25 millioner kroner og er en del af udmøntningen af den nationale demenshandlingsplan 2015, hvor der samlet er afsat 470 millioner kroner i perioden 2016-2019.

Pressekontakt

Louise Scheel Thomasen
  77 55 77 17

Firma

Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S, Danmark

  72 22 74 00

http://www.sst.dk

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire