Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
02/12-15   -   Pressemeddelelse

Fokus på patientsikkerhed i kosmetiske behandlinger

Styrelsen for Patientsikkerhed har kontaktet alle læger, der er registreret som udøvere af lovregulerede kosmetiske behandlinger, efter at styrelsen har fået viden om at flere klinikker overtræder lovgivningen.

Styrelsen har desuden modtaget oplysninger om, at der på en del kosmetiske klinikker tilbydes behandling med botulinumtoksin (botox) for spændingshovedpine og migræne, som kun må udføres af neurologer eller under supervision af neurologer med særligt kendskab til området. Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere Sundhedsstyrelsen) har tidligere skrevet til samtlige læger, der er registreret til at måtte foretage kosmetiske behandlinger med botulinumtoksin, og gjort opmærksom på kravene i forbindelse med behandling af hovedpine.

Styrelsen indskærper betydningen af, at registrerede læger og deres medhjælp sikrer fokus på patientsikkerhed og patientrettigheder i forbindelse med udførelse af de lovregulerede kosmetiske behandlinger.

Styrelsen vil erindre om, at de regler og krav til behandlingen, der fremgår af lovgivningen og af de udmeldte målepunkter, der anvendes i forbindelse med styrelsens tilsyn med kosmetiske behandlinger, til enhver tid skal efterleves. Det indebærer, at læger, der er registreret hos Styrelsen for Patientsikkerhed til at udføre lovregulerede kosmetiske behandlinger, skal sikre, at de selv og deres eventuelle medhjælp er bekendt med gældende regler og krav og efterlever dem.

Det skal derfor understreges, at læger der er registreret hos Styrelsen for Patientsikkerhed til at måtte udføre kosmetiske behandlinger, har pligt til at sikre, at gældende regelsæt på området efterleves.

Styrelsen modtager gerne nærmere oplysninger om konkrete eksempler på brist i patientsikkerhed og overtrædelse af patientrettigheder i forbindelse med kosmetiske behandlinger og følger i alle tilfælde op på sådanne henvendelser. Gentagne overtrædelser af gældende regelsæt vil føre til afregistrering af de involverede sundhedspersoner.

Pressekontakt

Charlotte Hjort
Ledende embedslæge Styrelsen for Patientsikkerhed Embedslægeinstitutionen Nord
  93 51 43 27

Firma

Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S, Danmark

  72 22 74 00

http://www.sst.dk

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire