Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
02/03-16   -   Pressemeddelelse

Ny NKR ser på nedslagspunkter i patientforløb for kvinder med urininkontinens

Urininkontinens ses hos 16 % af kvinder i alderen 40-60 år, og andelen stiger til 50 % for kvinder over 75 år.

Da urininkontinens kan påvirke livskvaliteten betydeligt hos den enkelte patient og lidelsen kan være forbundet med tabu, har Sundhedsstyrelsen vurderet det vigtigt at undersøge evidensen for behandling af kvinder med urininkontinens. Dette både for at højne og ensarte kvaliteten af behandlingen, men også for at gøre opmærksom på området.

"Inkontinens er meget hyppigt hos særligt ældre kvinder, og kvinder går typisk længe med problemet før de søger læge. Jeg håber, at retningslinjen kan være med til at øge fokus på inkontinens som en tilstand, som man kan gøre noget ved, så flere kvinder vil henvende sig og få mulighed for at få behandling", siger overlæge Ane Bonnerup Vind, formand for arbejdsgruppen.

Den nationale kliniske retningslinje beskæftiger sig med forskellige behandlingsformer såsom bækkenbundstræning, blæretræning, vægttabsprogram, brug af vaginale hjælpemidler samt medicinsk og kirurgisk behandling af urininkontinens hos kvinder. Endelig har retningslinjen et særligt afsnit målrettet udredning og behandling af demente eller svært mentalt handicappede kvinder med urininkontinens. En gruppe patienter med særlige behov, og hvor kommunikation kan være vanskelig.

Retningslinjen giver ikke en udtømmende beskrivelse af evidensbaseret behandling af urininkontinens hos kvinder, men giver anbefalinger for afgrænsede nedslagspunkter i patientforløbet. Retningslinjen kan derfor ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige retningslinjer, vejledninger og forløbsbeskrivelser m.m. på området.

Arbejdet med denne retningslinje har gjort det tydeligt, at der i høj grad mangler forskning på området for urininkontinens, hvorfor retningslinjens bilag 4 foreslår tiltag til den videre forskning.

Pressekontakt

Ane Korsholm
  72 22 78 25

Firma

Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S, Danmark

  72 22 74 00

http://www.sst.dk

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire