Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
08/03-16   -   Pressemeddelelse

Topscorer og højdespringer

I dag uddeler Sundhedsstyrelsen uddannelsespriser til to hospitalsafdelinger, der er særlig gode til at videreuddanne læger i Danmark.

Sundhedsstyrelsens uddannelsespris går i år til Medicinsk Afdeling, Diagnostisk Center ved Regionshospitalet Silkeborg. Afdelingen har formået at få scoringen helt i top og fået det maksimale antal point ved alle temaer. Dette er en meget flot præstation og inspektorerne konkluderer, at afdelingens uddannelse er blevet indlejret som en naturlig og velintegreret del af afdelingens dagligdag.

Afdelingen er valgt på baggrund af en rapport fra Sundhedsstyrelsens inspektorer, der er et korps af læger, som er udpeget af de videnskabelige selskaber. Lægerne fra Inspektorordningen tager rundt og vurderer landets uddannelsesafdelinger for at kvalitetssikre og udvikle uddannelsen af yngre læger. Inspektorerne vurderer afdelingerne på 16 temaer og giver dem scores mellem 1-4.

Inspektorordningen inddrager lægerne

Inspektorerne er speciallæger, der dagligt fungerer på landets sygehuse og som her er involveret i den lægelige videreuddannelse. Ved inspektorbesøg deltager desuden læger under uddannelse - de såkaldte juniorinspektorer. En af ordningens styrker er netop, at den inddrager de læger, som hver dag deltager i uddannelsen af fremtidens speciallæger.

"Inspektorordningen er med til at holde fokus på uddannelsen af de yngre læger i et sundhedsvæsen i konstant bevægelse" siger Søren Brostrøm, der er direktør for Sundhedsstyrelsen. "Jeg har selv tidligere fungeret som inspektor og oplevede, at besøgene var med til at udvikle lægernes videreuddannelse og skabe mere ensartede uddannelsesforhold".

Højdespringerprisen

Sundhedsstyrelsens anden uddannelsespris, den såkaldte højdespringerpris, går i år til Ortopædkirurgisk Afdeling ved Herlev Hospital. Afdelingen har flyttet sig fra en gennemsnitsscore i 2012 på 1,6 til et gennemsnit på 3,4 i 2015. Sundhedsstyrelsens inspektorer fremhæver, at der ved det seneste besøg ses en kraftig forbedring af afdelingens uddannelsesmiljø og at der nu er et betydelig uddannelsesmæssigt fokus.

Pressekontakt

Karen Geismar
Tandlæge
  72 22 78 82

Firma

Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S, Danmark

  72 22 74 00

http://www.sst.dk

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire