Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
21/03-16   -   Pressemeddelelse

Ny pulje giver mulighed for at give langtidssygemeldte kulturtilbud

Nu kan danske kommuner i samarbejde med blandt andet kulturinstitutioner søge om midler til at udvikle og gennemføre kulturelle aktiviteter for langtidssygemeldte borgere

Det er ikke to ting, man umiddelbart forbinder med hinanden, men den er god nok: Fra 30. september 2016 vil udvalgte kommuner i samarbejde med kulturinstitutioner kunne tilbyde kulturtilbud til langtidssygemeldte borgere med let til moderat depression, stress og angst.

I Sverige har man siden 2009 arbejdet med kulturtilbud til langtidssygemeldte borgere, og de foreløbige resultater viser, at mennesker med både fysiske og psykiske helbredsproblemer kan få et bedre selvvurderet helbred, når de deltager i kulturelle aktiviteter.

Det er på den baggrund, at regeringen har afsat otte millioner kroner til et lignende projekt, der kommer til at løbe over en treårig periode.

"Vi forventer at kunne høste nogle erfaringer fra pilotprojektet, som kommunerne kan bruge som inspiration til, hvordan de kan organisere og tilbyde kulturelle aktiviteter til langtidssygemeldte borgere med let til moderat depression, stress og angst," siger Tue Kristensen, akademisk medarbejder i Sundhedsstyrelsen.

Fællesskab sætter sygdom i baggrunden

Der er stadig mere forskning, der indikerer, at der er en gevinst ved at sammentænke sundhed og velvære med kunst og kultur. De seneste års hjerneforskning har for eksempel vist, at kunst og kultur kan have positive virkninger på borgernes sundhed, trivsel og evne til at lære.

Et vigtigt princip er, at de kulturelle tilbud skal foregå i grupper. På den måde får deltagerne mulighed for sammen med andre at reflektere over den aktivitet, de er en del af.

"Når aktiviteterne foregår i grupper, får deltagerne en oplevelse sammen og et fællesskab, hvor de kan dele den kulturelle oplevelse og tale med andre om andet end sygdom," siger Tue Kristensen.

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af kommuner i samarbejde med kulturinstitutioner og andre aktører, som kommunen vurderer, kan være en del af projektet. Sundhedsstyrelsen forventer at udvælge et til tre projekter.

Ansøgningsfristen er onsdag d. 18. maj 2016.

Pressekontakt

Tue Kristensen
Projektleder
  72 22 76 53

Firma

Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S, Danmark

  72 22 74 00

http://www.sst.dk

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire