Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
30/03-16   -   Pressemeddelelse

Ny model skal styrke plejen af beboere med demens

Sundhedsstyrelsen søger efter 4-5 kommuner, der vil afprøve og evaluere en ny model for pleje af beboere med en demenssygdom.

Den nye model skal afprøves i plejeboliger. Både kommunale, private plejeboliger og friplejeboliger, der typisk er selvejende institutioner med et bestemt værdisæt, kan indgå i projektet, så længe deltagelsen er forankret i en forvaltning.

Kommunernes brug af modellen skal øge beboernes livskvalitet og tydeliggøre, hvad medarbejdernes faglige indsats betyder for beboernes trivsel og livskvalitet.

"Modellen skal medvirke til, at beboere, der har en demenssygdom eller symptomer på det, kan få en øget livskvalitet, fordi personalet struktureret undersøger, om beboerne har symptomer på mistrivsel og målretter deres indsatser i forhold til symptomerne", siger Julie Møller, projektleder.

Sundhedsstyrelsens model indeholder tre dele. Kommunerne skal via modellen:

udvikle kompetencerne hos medarbejdere, teamledere og ledere
afprøve et IT-baseret registreringsredskab
gennemføre en tilpasset version af metoden "Beboerkonference", der skal forebygge både indadreagerende og udadreagerende adfærd hos mennesker med demens.
Projektet løber fra 15. juni 2016 til 31. december 2018. Ansøgningsfristen er den 13. maj 2016 kl. 12.00

Pressekontakt

Julie Møller
Fuldmægtig
  93 59 01 86

Firma

Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S, Danmark

  72 22 74 00

http://www.sst.dk

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire