Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
31/03-16   -   Pressemeddelelse

Ny stor pulje skal skabe større sammenhæng i indsatsen overfor de svageste ældre

De svageste ældre, der har mange kontakter til ældreplejen og sundhedsvæsenet, skal være i trygge hænder. Derfor kan kommuner og regioner i fællesskab søge om penge til projekter, der skal skabe en større sammenhæng i mødet mellem ældre og sundhedsvæsenet. I alt er der afsat 82,4 millioner kroner i puljen.

I 2020 vil der være op mod 130.000 flere danskere over 70 år. Derfor skal alle sektorer i sundhedsvæsenet være klædt på til at kunne håndtere, at der bliver et stigende antal ældre patienter, der har brug for hjælp i sundhedsvæsenet. Det betyder også, at sammenhængen på tværs af sektorer skal styrkes. Puljen skal sikre, at de svageste ældre, som er dem, der har mange kontakter til ældrepleje og sundhedsvæsen, er i trygge hænder, og at deres behov - og ikke sektorgrænser - er styrende for den behandling og pleje, de får tilbudt.

Der mangler viden om, hvordan kommunerne og regionerne konkret skal organisere sig for at skabe mest mulig sammenhæng i indsatsen for de svageste ældre. Derfor giver puljen mulighed for at kommuner, regioner og evt. almen praksis kan afprøve, udvikle og videreudvikle konkrete modeller for samarbejde på tværs. Projekterne skal bidrage med erfaring og viden om, hvilken organisering der sikrer bedre sammenhæng i indsatsen. Puljen skal understøtte, at de svageste ældre medicinske patienter får sammenhængende forløb af høj kvalitet, og at der samtidig bliver samlet viden og dokumentation, der kan bruges i fremtidige indsatser.

Målgruppen for satspuljens projekter er de svageste ældre patienter, der har kontakt til sygehus og almen praksis og samtidig har behov for hjælp fra kommunens hjemme- eller sygepleje i eget hjem, plejebolig eller på plejecenter.

Der er i alt afsat 82,4 millioner kroner i puljen, og puljen kan søges i fællesskab af kommuner og regioner.

Pressekontakt

Pressetelefon
  72 22 74 00

Firma

Sundhedsstyrelsen
Islands Brygge 67
2300 København S, Danmark

  72 22 74 00

http://www.sst.dk

Modtag nyheder fra Sundhedsstyrelsen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire