Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
02/12-20   -   Pressemeddelelse

Ny dom: Du kan ikke adoptere, hvis du har betalt rugemorenEn principiel højesteretsdom afsagt 16. november 2020 gav en dansk mor afslag på adoption, da hun ikke kunne bevise, at hun ikke havde betalt en rugemor i udlandet. Dommen slog fast, at den danske samfund ikke accepterer at gøre børn til genstand for handler.

Det lykkedes ikke en dansk mor at adoptere de tvillinger, hun havde fået ved hjælp fra en rugemor i Ukraine. Højesteretsdommen medfører, at man ikke kan forvente at adoptere i de situationer, hvor man har betalt en rugemor.

”Det er en vigtig principiel dom, hvor Højesteret slår fast, at vi i Danmark sætter børns beskyttelse mod at blive gjort til genstand for handel højst. Dommen vil få betydning for fremtidige sager af samme karakter, og det vil gøre det sværere at adoptere i disse særlige tilfælde”, siger advokat i Ret&Råd Advokater Anne Kjærhus Mortensen.

I den konkrete sag havde en mand og en kvinde fra Danmark været i fertilitetsbehandling i Ukraine, og i forbindelse med denne behandling indgik de en aftale med fertilitetsklinikken om brug af en rugemor. Hun fødte tvillinger, og det danske par betalte de Danmark.

I forhold til den danske mor havde Ankestyrelsens tidligere givet afslag på hendes anmodning om adoption af børnene, da Ankestyrelsen lagde til grund, at en del af den betaling på de 200.000 kr. til klinikken var gået til rugemoren. Rugemoren ansås efter dansk ret for at være biologisk mor til børnene.

”Ifølge § 15 i adoptionsloven kan aftaler, hvor børn gøres til genstand for ”handler” anses for at være i strid med helt grundlæggende principper i det danske samfund. Der er tale om en beskyttelse af børn mod at blive gjort til genstand for handel ved, at der sker betaling til rugemoren,” siger advokat Anne Kjærhus Mortensen.

Artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention sikrer borgere retten til privatliv og familieliv. Med den konvention i hånden ville man kunne forsvare den danske mors ret til at adoptere og prioritere hensynet til hende over barnet. Men børns beskyttelse mod at blive gjort til genstand for handel i adoptionslovens § 15 vejede tungere for Højesteret.

Kontakt:
Advokat Anne Kjærhus Mortesen
Mail: am@ret-raad.dk
Telefon: +45 89 15 25 32


Relevant informationBilleder


Pressekontakt

Anne Kjærhus Mortensen
Advokat
  89 15 25 00

Firma

Ret&Råd Advokater
Nørre Voldgade 16, 1. sal
1358 København K, Danmark

  +45 70 20 70 70

http://www.ret-raad.dk

Modtag nyheder fra Ret&Råd Advokater på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire