Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
13/07-22   -   Pressemeddelelse

COVID-19 arbejdsskader bredt anerkendtSiden COVID-19 brød ud i 2020, har et stort antal medarbejdere anmeldt smitten som arbejdsskade. Selvom der i starten herskede tvivl om, hvorvidt coronavirus kvalificerede til erstatning, viser nye tal fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, at 65% af de afgjorte sager blev anerkendt.

Her godt to år efter begyndelsen på COVID-19-pandemien i Danmark viser tal fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), at der er anmeldt lidt over 15.000 sager om coronavirus i den mellemliggende periode. Af de sager, der er afgjort, er ca. 65 procent blevet anerkendt som en arbejdsskade. Det viser nye tal fra AES.

”Kort tid efter at COVID-19 for alvor ramte Danmark i foråret 2020, blev der sat spørgsmålstegn ved, om smitten kunne anerkendes som en arbejdsskade efter arbejdsskadesikringsloven. Der var bl.a. tvivl om, hvordan den ansatte kunne bevise, at vedkommende var smittet på sit arbejde. Tallene her viser, at tvivlen ikke var berettiget,” siger erstatningsadvokat Brian Bruun Hansen fra Ret&Råd Advokater.

Det blev fastslået af arbejdsskademyndighederne, at smitte med COVID-19 efter en konkret vurdering kunne anerkendes som en arbejdsskade. Den ansatte skulle bevise, at vedkommende havde et arbejde, hvor man var udsat for risiko for smitte. Det galt især for sundhedspersonale, som arbejdede med COVID-19-patienter.

Anmeldelse af COVID-19-tilfælde anbefales fortsat
Selvom COVID-19 ikke fylder så meget i vores bevidsthed og mediebilledet som for et år siden, opfordres alle til at foretage anmeldelse, hvis der er mistanke om, at der er sket smitte på arbejdet.

”Der er endnu ikke sikker viden om, hvordan sygdommen udvikler sig over længere tid, men der er viden om, at mange oplever senfølger. Derfor er det vigtigt at anmelde ulykken eller sygdommen, så der kan opnås godtgørelse og erstatning, hvis der viser sig varige følger,” påpeger Ret&Råd-advokaten.

Faktaboks
Der er er anmeldt 15.139 sager om COVID-19 (pr. 13. juni 2022). Langt de fleste anmeldelser er sket som en erhvervssygdom (13.214) og nogle som en arbejdsulykke (1.925).

AES oplyser, at størstedelen af de allerede afgjorte sager relateret til COVID-19 er anerkendt. De offentliggjorte tal viser, at ca. 9.643 af de anmeldte sager er afgjort. 6.278 er anerkendt som en arbejdsskade, 1.112 af sagerne er afvist, og 2.253 af sagerne er fundet ikke at være omfattet af arbejdsskadesikringsloven.

Lidt over halvdelen af de anmeldte sager, 7.934, stammer fra sundhedsvæsenet. Herefter følger undervisningsbranchen med 2.243, den offentlige forvaltning med 1.487 og fremstillingsvirksomheder med 782.

Arbejdsgiver skal senest 14 dage efter første fraværsdag anmelde en arbejdsulykke, hvis ulykken har medført fravær fra tilskadekomnes sædvanlige arbejde ud over tilskadekomstdagen.

Arbejdsulykker, der ikke har medført fravær, men som antages at kunne begrunde krav på ydelser efter arbejdsskadesikringsloven, skal anmeldes af arbejdsgiver senest 14 dage efter tilskadekomstdagen.

Kontakt
Advokat Brian Bruun Hansen
Telefon: +45 39 99 01 97
Email: bbh@ret-raad.dk


Relevant informationBilleder


Pressekontakt

Brian Bruun Hansen
Advokat
  +45 39 99 01 97

Firma

Ret&Råd Advokater
Nørre Voldgade 16, 1. sal
1358 København K, Danmark

  +45 70 20 70 70

http://www.ret-raad.dk

Modtag nyheder fra Ret&Råd Advokater på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire