Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
27/09-16   -   Pressemeddelelse

Kontanthjælpsloft for samværsforældre

TV2 Lorry har bragt historien om Benny og hans datter, som lever for 3.000 kr. om måneden og frygter at må gå fra hus og hjem. Det er meget angstprovokerende udtaler Benny, som føler sig som en dårlig far for sin datter.

Indtil for fire år siden var Benny leder i et legetøjsfirma med ansvar for 35 ansatte. Men en skilsmisse - der førte til stress og depression - betød, at Benny havnede på kontanthjælp.

Benny er bopælsforælder for datteren, men Foreningen Far stiller i den forbindelse spørgsmålene:

· Hvad var der sket for Benny og hans datter, hvis Benny havde været samværsforælder med 7/7 eller 9/5 ordning, som mange andre danske forældre?

· Hvor mange familie konflikter bliver der hvert år skabt med børn i midten, fordi kun den ene forælder modtager velfærdsydelser?

· Hvorfor er børns bopæl hos far på niveau med 1980 i modstrid med samfundsudviklingen?


Har du behov skal du kunne få. Har du ikke må du gå. Det er nødvendigt med en saglig debat om velfærdsydelser.

Barnets økonomi har en central plads i familie økonomien i form af boligtilskud, sociale ydelser og børnepenge. Vi kender den jo fra hverdagen, for hvilken politiker bruger ikke "den enlige mor" i deres argumentation? Det er sjældent de nævner "den enlige far" for dem er der nemlig ikke mange af, slet ikke på kontanthjælp i henhold til loven i hvert fald. For de er jo ofte samværsforældre og modtager ingenting til børnene. Dette selvom de bliver syge eller mister jobbet og er helt almindelige gode danske forældre. For hver enlig mor er der også en far for barnet. Lad os aldrig glemme det - for barnet og samfundet.

I Danmark skal almindelige forældre, som elsker deres børn helt op til skyerne og tilbage igen, i forbindelse med en skilsmisse indenfor få dage afgøre, hvem som er bopælsforælder med rettigheder og hvem som er samværsforælder uden, hos det offentlige. Dette selvom forældrene er ligeværdige, samarbejder positivt og barnet elsker begge forældre overalt på jorden. Helt almindelige forældre der ikke bor sammen kan ikke frit fordele barnets økonomi og samvær mellem sig, som de finder det bedst for barnet eller som barnet ønsker sig det i forhold til skole, legekammerater, barndomsværelset, fritidsinteresser, kæledyr og familien. Det er socialt bedrageri, hvis barnet opholder sig mere tid hos en forælder og den anden forælder modtager barnets økonomi pga. størst økonomisk behov i en kortere eller længere periode.

Foreningen Far anbefaler på det kraftigste en ophævelse af bopæl og samværsforælder begrebet for børn i Danmark, som blev indført i 2007 og som må anses som et forsøg der mislykkedes. Begrebet forskelsbehandler børn i samme situation i kernefamilier og ikke kernefamilier samt mellem bopæls- og samværsforældre. Det virker bestemt fornuftig for nogle, men langtfra alle, og skaber familie konflikter af nærmest ingenting med børn i midten. Det må vi ikke tillade i Danmark samtidig med at forskelsbehandling jo altså er forbudt. Begrebet må ikke benyttes som en hovedregel, kun som en undtagelse, men forældrene skal naturligvis have frit valg til at vælge den model de finder bedst for deres barn.

Der er for en gruppe af børn i Danmark relation mellem social arv, velfærdsydelser, familie konflikter og beskidte tricks, forkert bopæl for barnet og social arv som går igen, herunder sociale anbringelser eller risiko for anbringelser. En saglig debat om velfærdsydelser er derfor nødvendig, men svær. Lad os i den forbindelse huske på, at barnet som oplever social arv kan være en pige eller en dreng, som bliver voksen. Vi ved at den sociale arv ofte går igen. Vi kan undgå det med omtanke og saglig debat.

Relevant information

TV2 Lorry
http://www.tv2lorry.dk/artikel/kontanthjaelpsloftet-benny-og-hans-datter-maa-leve-3000-kr

Om Foreningen Fars gratis indsats, historie og mærkesager
http://www.foreningenfar.dk/om/om-foreningen-far


Billeder


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire