Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
12/06-24 - Pressemeddelelse

Kønsdiskrimination i Familieretshuset

Foreningen Far har afgivet høringssvar i forhold til ligestillingsredegørelser og kønsdiskriminationen i Familieretshuset.

27/05-24 - Pressemeddelelse

Landsformandens beretning 2024: Hvad venter vi på ...

25. maj, Aarhus

02/05-24 - Pressemeddelelse

Lovreformer i Danmark

Præsentation af lovgivning, politik og praksis det seneste årti indenfor fælles forældreskab i Danmark.

28/03-24 - Pressemeddelelse

Dansk far klager til FN

Foreningen Far kan oplyse at en dansk far har klaget til FN over den danske stats manglende anerkendelse af datters ønske om bopæl hos sin far gennem adskillige år. Læs historien om hvor mange gange barnet har udtalt ønsket.

12/03-24 - Pressemeddelelse

HØRINGSSVAR: Børneloven på Grønland

Grønland har en unik mulighed for at indføre en familie lovgivning, som er mere moderne og fremtidssikret end i Danmark og som beskytter alle børn og borgeres rettigheder. Det vil sættes Grønland helt i top på verdenskortet for børn og familier samt illustrere Grønlands selvstyre.

08/03-24 - Pressemeddelelse

Hvem sagde ligestilling?

Velkommen til virkeligheden og tillykke med kvindernes internationale kampdag.

05/03-24 - Pressemeddelelse

Højesteret

Højesteret i Norge har afgjort at staten har anvendt ikke tilladt lovgivning. Mere end 5500 fædre modtager i første omgang erstatning alene for perioden mellem 2019 og 2023, men praksis har været anvendt siden 2007. Så langt flere fædre skal have erstatning.

26/02-24 - Pressemeddelelse

Statsrevisionen rejser kritik af det familieretslige system

Statsrevisorerne finder det foruroligende, at Social-, Bolig- og Ældreministeriet og domstolene trods flere ekstrabevillinger ikke har sikret en tilfredsstillende effektivitet og udvikling i produktiviteten i det familieretlige system. Den lange sagsbehandlingstid er en belastning for de berørte familier, som mangler afklaring på spørgsmål om samvær, bopæl og forældremyndighed.

06/02-24 - Pressemeddelelse

NYHED: TagDetSomEnMand

Foreningen Far har startet et nyt projekt 'TagDetSomEnMand' med 6-8 fædre per gruppe, som deltager i et 8 ugers forløb om deres oplevelser med samlivsophør og det familieretslige system. Fædre som har oplevet at miste hel eller delvis kontakt med deres børn. Det sker hver dag og har meget store konsekvenser for børn og fædrenes liv samt samfundet.

22/01-24 - Pressemeddelelse

Høringssvar om anbringelser

Foreningen Far har fremsendt høringssvar om anbringelser og påpeger overfor beslutningstagerne, at forældremyndighed ikke kan anvendes som juridisk begreb i anbringelsessager. Det skyldes at forældre og specielt fædre kan have mistet forældremyndigheden jfr. forældreansvarslovens §11 pga. fejlbehandling eller manglende samarbejde af anden forælder, som har skabt anbringelsesgrundlaget.

11/12-23 - Pressemeddelelse

Forældreundersøgelse med 1200 børn

Foreningen Far har i en ny undersøgelse spurgt om fædres ønske og faktiske samvær, bopæl og forældremyndighed med afdækning af forældrefremmedgørelse og forskelsbehandling i det familieretslige system.

04/12-23 - Pressemeddelelse

Politisk aftale - Et plaster på såret

Regeringen og alle Folketingets partier har indgået aftale på det familieretlige område med fokus på barnets bedste, når forældrene er i konflikt. Aftalen skal styrke barnets ret til begge forældre og samtidigt forbedre indsatserne til brudte familier i Familieretshuset. I alt bliver der afsat 129,5 millioner kroner til at forbedre indsatserne til brudte familier og børn.

10/11-23 - Pressemeddelelse

FORSKNING: Fælles forældreskab forebygger forældrefremmedgørelse

Forældrefremmedgørelse er psykisk vold, der retter sig mod ellers sunde forældre-barn-forhold. Den videnskabelige status er bekræftet gennem omfattende forskning. De to hovedtræk er barnets uberettigede afvisning af og nægtelse af kontakt med den ene forælder og den fremmedgørende forælders misbrugsstrategier. Forekomsten af forældrefremmedgørelse er meget højere end almindeligt antaget.

07/11-23 - Pressemeddelelse

Åbent brev til Folketingets socialudvalg

Barnets lov har til formål at sikre en bedre og tidligere indsats, færre skift og mere stabilitet samt flere rettigheder til børnene og bedre kvalitet i sagsbehandlingen samt styrket retssikkerhed. Så alle børn kommer godt ind i voksenlivet. Foreningen Far sender en meget kraftig advarsel før loven træder i kraft 1. januar 2024.

29/10-23 - Pressemeddelelse

Høringssvar om krisecentre

Foreningen Far anbefaler at krisecentrenes udøvende, dømmende og til tider nærmest lovgivende magt afskaffes. I Danmark skal alle være lige for loven.

11/10-23 - Pressemeddelelse

Forældrefremmedgørelse

Foreningen Far kan meddele at WHO har lanceret den færdige udgave af ICD-11, som er den internationale kategorisering af anerkendte sygdomme. Forældrefremmedgørelse vil i den forbindelse være betegnet "caregiver-child relationship problem" (QE52.0).

03/10-23 - Pressemeddelelse

Det Etiske Råd

Det Etiske Råd har i anledning af 50-året for den fri abort udgivet en rapport, hvor fædrene helt mangler. Foreningen Far er i den forbindelse blevet interviewet på Radio 4.

26/09-23 - Pressemeddelelse

Ligestillingen år 2023

Landsformand Jesper Lohse har deltaget i rundbordssamtale hos digitaliserings- og ligestillingsministeriet for udveksling af erfaringer og orientering om strategiske aktiviteter på ligestillingsområdet. Der blev givet en kort status af ministeren.

28/08-23 - Pressemeddelelse

Kendelse fra pressenævnet

Foreningen Far har klaget til Pressenævnet og generaldirektøren hos DR over en artiklen, som blev bragt af DR den 31. januar 2023, idet foreningen mener, at god presseskik er tilsidesat. Foreningen Far konstaterede, at artiklen blev bragt i forbindelse med igangværende politiske forhandlinger og statslige tildelinger af midler samt at det ikke er første gang det sker.

09/08-23 - Pressemeddelelse

Foreningen Far stævner Socialministeriet på vegne af børn og fædre

Foreningen Far har stævnet Socialministeriet og Statsministeriet for forskelsbehandling på 68 konkrete områder. Alle borgere er ikke lige for loven, som udgangspunkt og der træffes ikke individuelle og konkrete afgørelser.Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire