Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
21/06-18 - Pressemeddelelse

Tak for Folkemødet, men alle kiggede væk!

Det sker hver dag i Danmark og er sket i årtier, men alle kiggede væk på Folkemødet 2018. Køndiskriminationen har været og er markant i forhold til offentlig, psykisk, økonomisk, seksuel og fysisk vold mod børn og fædre.

05/06-18 - Pressemeddelelse

Årets Far 2018

Årets Far 2018 blev Søren på 37 år, som var indstillet af sin 2-årige søns mor. Årets Far har modtaget en sponsoreret middag med alt det bedste fra Brødrene Price, et gavekort til Fætter BR, en stor bamse, blomster og et diplom. Tak til Søren, alle de nominerede og rigtig god Fars dag til alle de helt almindelige fædre, der altid er der for deres børn i hverdagen.

04/06-18 - Pressemeddelelse

Farvel Far

Den 5. juni fejres "Fars Dag" for alle de fantastiske fædre, der er sammen med deres børn i hverdagen. Der er dog ikke meget at fejre, for de hundrede tusindevis af børn og fædre i Danmark og Internationalt, med tilhørende familier, der er blevet adskilt eller har fået amputeret deres forhold til ukendelighed af magtfulde og egoistiske mødre, som belønnes af det etablerede børnesystem.

29/05-18 - Pressemeddelelse

Hej. Jeg har en mor og en far

... men det er ikke sikkert jeg får lov til at kende min far i Danmark, selvom det er min ret i FN Børnekonventionen. Hvordan kan det ske?

23/05-18 - Pressemeddelelse

ÅBENT BREV: Nordisk Ministerråd og alle Nordiske parlamentsmedlemmer

De nordiske børn og fædre organisationer har fremsendt et fælles brev til Nordisk Ministerråd og alle medlemmer af de Nordiske parlamenter med anmodning om en modernisering af den Nordiske familielovgivning.

17/05-18 - Pressemeddelelse

FN rapport om børn og fædre

Foreningen Far har udarbejdet en 2018 rapport til FN's Secretary-General om chikane, smædekampagner og forfølgelse af unge frivillige, frivillige ledere, fædre samt børn og fædre organisationer.

14/05-18 - Pressemeddelelse

Landsformandens beretning 2018

Foreningen Far har afholdt årsmøde på Hotel Nyborg Strand. Læs her formandens beretning og se den nye hovedbestyrelse.

08/05-18 - Pressemeddelelse

Åbent brev om ministeransvar vedr. fædrebarsel

Foreningen Far har anmodet Beskæftigelsesministeren samt Ligestillingsministeren om at oplyse, hvorvidt man i 2018 hurtigst muligt vil få bragt de forhold i orden i dansk familielovgivning og embedsførelse, som er beskrevet i ligestillingskataloget for børn og fædre. Herunder området fædrebarsel.

30/04-18 - Pressemeddelelse

Institut for menneskerettigheder indklages for ligebehandlingsnævnet

Foreningen Far har indklaget Institut for menneskerettigheder for ligebehandlingsnævnet i forhold til kønsdiskrimination. Instituttet har for skatteborgernes midler en nærmest ensidig repræsentation af kvindeorganisationer i rådet i forhold til kønsdiskrimination og det er oplevelsen at det afspejler sig i det daglige arbejde og fokus.

09/04-18 - Pressemeddelelse

Landsformandens refleksioner

Det var så 24 timer med interviews på TV2 og DR samt de landsdækkende aviser. 7 års politisk arbejde endte for en tid med en "revolutionerende" aftale med alle de politiske partier om et nyt familieretligt system. Danmark har forhåbentlig taget et stort skridt mod visionen om verdens bedste familiesystem.

03/04-18 - Pressemeddelelse

Politisk aftale

Alle politiske partier i Folketinget har indgået stemmeaftale om et nyt og samlet familieretligt system. Aftalen træder i kraft 1. april 2019. Foreningen Far roser de politiske partier for en god og seriøs politisk aftale for far, mor og børn. Det virker bestemt som et kæmpe skridt i den rigtige retning for Danmark.

22/03-18 - Pressemeddelelse

Digital post til begge forældre

1.1 million danske børns fædre modtager stadig ikke den samme digitale post om deres barn. Det kan være ved fødsel, barsel, daginstitution, skole, sundhedscheck, trivselsmålinger, uddannelsesvalg, familieforskning, bekymringsskrivelser eller indlæggelse på hospitalerne. Fædrene ved ikke hvad de ikke modtager og hvornår.

20/03-18 - Pressemeddelelse

Advisory board i USA

Foreningen Fars landsformand indtræder i advisory board for forældre organisation i USA med en kontaktflade på 50 mio. TV-seere og fokus på børn, mødre, fædre såvel som lgbt.

12/03-18 - Pressemeddelelse

Borgerforslag om fædrebarsel

Foreningen Far har stillet et kompromis borgerforslag om fædrebarsel, som alle kan leve med for kærlighed, omsorg og tryghed for danske børn gennem hele livet.

27/02-18 - Pressemeddelelse

ALTINGET: Opråb fra Foreningen Far

Når virkeligheden og forskningen dokumenterer, at fælles forældreskab er bedst for børn og familierne som helhed, skal det danne udgangspunkt for familie lovgivningen.

13/02-18 - Pressemeddelelse

FORSKNING: Nyt dansk studie af 44.509 børn

Børn, der oplever forældres samlivsophør, har et højere stress niveau, også mange år efter samlivsbruddet, og de børn, der lever med enlige forældre efter bruddet, synes at være mest sårbare. Det viser et nyt dansk studie af 44.509 børn i 11 års alderen publiseret i European Journal of Public Health.

30/01-18 - Pressemeddelelse

Åbent brev om Ministeransvar

Foreningen Far har anmodet børne- og socialministeren samt ligestillingsministeren om at oplyse, hvorvidt man i 2018 hurtigst muligt vil få bragt de forhold i orden i dansk familielovgivning og embedsførelse, som er beskrevet i ligestillingskataloget for børn og fædre. Foreningen Far har stor respekt for danske politikere såvel som kvindesagen, og siger det ofte, men der skal være lige muligheder

25/01-18 - Pressemeddelelse

Fædre har fået 14 ugers sorgorlov

Foreningen Far vil gerne takke politikerne for dagens beslutning i Folketinget om at tildele fædre 14 ugers sorgorlov per 1. februar 2018. Det har stor betydning for de forældre som bliver ramt og hele familien. En god, tidlig og ligeværdig indsats har betydning for hele familien senere i livet. TAK!

22/01-18 - Pressemeddelelse

Statslig støtte til børneorganisationer i 2018

Foreningen Far står som den eneste store børneorganisation uden statslig støtte i 2018 ved sammenligning med mødrehjælpen, børns vilkår og for den sags skyld kvinfo. Det må anses som ulovlig offentlig forvaltning. Socialstyrelsen og ministerierne har haft rig lejlighed til, i nærmest utallige ansøgninger fra 2014-2017, at overholde ligestillingsloven, men gør det simpelthen ikke på familieområdet.

18/01-18 - Pressemeddelelse

Voldsindsatsen fejler

Foreningen Far har fundet en alvorlig regnefejl hos Socialstyrelsen i udbuddet om den nye landsdækkende voldsindsats og har bedt Socialstyrelsens direktion og Statsrevisionen vurderer sagen. En ny rapport viser at kvinder slår mænd hyppigere og mænd hårdere, men at volden i nære relationer af begge køn er udbredt.Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire