Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
15/10-18 - Pressemeddelelse

Frivillighedrådet bør gå af som de første

Frivillighedrådet med formand Mads Roke Clausen i spidsen bør gå af som de første. Dels i protest mod skandalen i Socialstyrelsen og dels som konsekvens af bare at have kigget væk i årtier.

11/10-18 - Pressemeddelelse

Foreningen Far orienterede politiet / SØK

Foreningen Far orienterede politiet / SØK den 22. juni 2016, da det ikke var muligt ved aktindsigt at se hvem der havde modtaget midler i Socialstyrelsen og vi blev afvist med offentlighedsloven. Vi havde på det tidspunktet oplevet rigtig meget i det sociale puljesystem »Vi taler om milliardbeløb, og så kan man ikke engang trække modtagerne ud af et økonomistyringssystem«.

03/10-18 - Pressemeddelelse

Foreningen Far til Folketingets partier

Børn og fædre skal ligestilles i dansk og international familielovgivning og praksis. Det er bedst for børns sundhed som helhed og nøglen til lige muligheder for kvinder og mænd, drenge og piger. Det er bedst for samfundet, mangfoldigheden, folkesundheden og velfærden. Det vigtigste vi kan give videre til vores børn er fællesskabet.

19/09-18 - Pressemeddelelse

TV2 Nyhederne - Når forældre flytter langt væk

TV2 Nyhederne har sat fokus på en vigtig debat for danske børn om forældre der flytter langt væk. Foreningen Far anbefaler i den forbindelse, at vi et øjeblik glemmer forældrene og tænker på børnene.

13/09-18 - Pressemeddelelse

ICSP Strasbourg 2018 hos Europarådet

Foreningen Far taler på den internationale konference om børns sundhed og fælles forældreskab den 22-23 november 2018 i Strasbourg. Programmet er nu offentliggjort for konferencen, som afholdes hos Europarådet.

10/09-18 - Pressemeddelelse

Nordisk ligestillingsfond

De nordiske ligestillingsministre ønsker at stimulere det nordiske samarbejde på ligestillingsområdet inden for rammerne af deres samarbejdsprogram og prioriteringerne i det. Der er derfor etableret en støtteordning, som administreres af Nordisk information for kundskab om køn (NIKK). Her kan der søges midler til indsatser og samarbejder på ligestillingsområdet i Norden.

30/08-18 - Pressemeddelelse

Foreningen Far på Finansloven - Det er ligestilling anno 2018

Få Foreningen Far sat på finansloven efter 40 års socialt arbejde og ligestillings"kamp" i Danmark, så vi kan få skabt en sund, tryg og rigtig balance for kvinder, mænd, drenge og piger i ligestillingsdebatten og indsatsen. Ligestillingen gælder os alle - også på Finansloven.

24/08-18 - Pressemeddelelse

HØRINGSSVAR: Hvor er ligeværdigheden for børn og fædre i år 2018?

Foreningen Far har fremsendt høringssvar til lovforslag om Familieretshuset og tilhørende følgelovsforslag. Foreningen Far finder det positivt, at der foretages en forandring på familieområdet, og oplever at forslaget med den rette implementering kan være et vigtigt skridt i den rigtige retning. Det understreges samtidig, at lovforslagene ikke kan stå alene for succes.

24/07-18 - Pressemeddelelse

WHO anerkender forældrefremmedgørelse som en sygdom i 2019

Foreningen Far kan meddele at WHO i den nye internationale klassifikation over sygdomme (ICD-11) vil medtage forældrefremmedgørelse "Parental Alienation" som en sygdom I 2019. WHO har allerede nu præsenteret ICD-11, så der kan ske planlægning, anvendelse, oversættelser og uddannelse af fagpersoner over hele verden.

13/07-18 - Pressemeddelelse

Voldtaget

Foreningen Far mener det er voldtægt, når en kvinde bevidst laver børn på en mand. Jo det sker. Vi siger nej til juridisk abort, men ja til fokus, oplysning, straf, ligestilling og fælles ansvar.

05/07-18 - Pressemeddelelse

Hvad tjener en jurist hos institut for menneskeret mere end en frivillig hos Foreningen Far

Foreningen Far finder det bekymrende at skatteborgernes penge i Danmark igen er brugt hos Institut for menneskeret til en undersøgelse af juristernes "eget" lønniveau. Det samtidig med at Foreningen Far selv har måtte opstille 348 punkter i 12 temaer om børns sundhed, folkesundheden og menneskeretten for børn og fædre i Danmark.

21/06-18 - Pressemeddelelse

Tak for Folkemødet, men alle kiggede væk!

Det sker hver dag i Danmark og er sket i årtier, men alle kiggede væk på Folkemødet 2018. Køndiskriminationen har været og er markant i forhold til offentlig, psykisk, økonomisk, seksuel og fysisk vold mod børn og fædre.

05/06-18 - Pressemeddelelse

Årets Far 2018

Årets Far 2018 blev Søren på 37 år, som var indstillet af sin 2-årige søns mor. Årets Far har modtaget en sponsoreret middag med alt det bedste fra Brødrene Price, et gavekort til Fætter BR, en stor bamse, blomster og et diplom. Tak til Søren, alle de nominerede og rigtig god Fars dag til alle de helt almindelige fædre, der altid er der for deres børn i hverdagen.

04/06-18 - Pressemeddelelse

Farvel Far

Den 5. juni fejres "Fars Dag" for alle de fantastiske fædre, der er sammen med deres børn i hverdagen. Der er dog ikke meget at fejre, for de hundrede tusindevis af børn og fædre i Danmark og Internationalt, med tilhørende familier, der er blevet adskilt eller har fået amputeret deres forhold til ukendelighed af magtfulde og egoistiske mødre, som belønnes af det etablerede børnesystem.

29/05-18 - Pressemeddelelse

Hej. Jeg har en mor og en far

... men det er ikke sikkert jeg får lov til at kende min far i Danmark, selvom det er min ret i FN Børnekonventionen. Hvordan kan det ske?

23/05-18 - Pressemeddelelse

ÅBENT BREV: Nordisk Ministerråd og alle Nordiske parlamentsmedlemmer

De nordiske børn og fædre organisationer har fremsendt et fælles brev til Nordisk Ministerråd og alle medlemmer af de Nordiske parlamenter med anmodning om en modernisering af den Nordiske familielovgivning.

17/05-18 - Pressemeddelelse

FN rapport om børn og fædre

Foreningen Far har udarbejdet en 2018 rapport til FN's Secretary-General om chikane, smædekampagner og forfølgelse af unge frivillige, frivillige ledere, fædre samt børn og fædre organisationer.

14/05-18 - Pressemeddelelse

Landsformandens beretning 2018

Foreningen Far har afholdt årsmøde på Hotel Nyborg Strand. Læs her formandens beretning og se den nye hovedbestyrelse.

08/05-18 - Pressemeddelelse

Åbent brev om ministeransvar vedr. fædrebarsel

Foreningen Far har anmodet Beskæftigelsesministeren samt Ligestillingsministeren om at oplyse, hvorvidt man i 2018 hurtigst muligt vil få bragt de forhold i orden i dansk familielovgivning og embedsførelse, som er beskrevet i ligestillingskataloget for børn og fædre. Herunder området fædrebarsel.

30/04-18 - Pressemeddelelse

Institut for menneskerettigheder indklages for ligebehandlingsnævnet

Foreningen Far har indklaget Institut for menneskerettigheder for ligebehandlingsnævnet i forhold til kønsdiskrimination. Instituttet har for skatteborgernes midler en nærmest ensidig repræsentation af kvindeorganisationer i rådet i forhold til kønsdiskrimination og det er oplevelsen at det afspejler sig i det daglige arbejde og fokus.Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire