Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
09-04-18 - Pressemeddelelse

Landsformandens refleksioner

Det var så 24 timer med interviews på TV2 og DR samt de landsdækkende aviser. 7 års politisk arbejde endte for en tid med en "revolutionerende" aftale med alle de politiske partier om et nyt familieretligt system. Danmark har forhåbentlig taget et stort skridt mod visionen om verdens bedste familiesystem.

03-04-18 - Pressemeddelelse

Politisk aftale

Alle politiske partier i Folketinget har indgået stemmeaftale om et nyt og samlet familieretligt system. Aftalen træder i kraft 1. april 2019. Foreningen Far roser de politiske partier for en god og seriøs politisk aftale for far, mor og børn. Det virker bestemt som et kæmpe skridt i den rigtige retning for Danmark.

22-03-18 - Pressemeddelelse

Digital post til begge forældre

1.1 million danske børns fædre modtager stadig ikke den samme digitale post om deres barn. Det kan være ved fødsel, barsel, daginstitution, skole, sundhedscheck, trivselsmålinger, uddannelsesvalg, familieforskning, bekymringsskrivelser eller indlæggelse på hospitalerne. Fædrene ved ikke hvad de ikke modtager og hvornår.

20-03-18 - Pressemeddelelse

Advisory board i USA

Foreningen Fars landsformand indtræder i advisory board for forældre organisation i USA med en kontaktflade på 50 mio. TV-seere og fokus på børn, mødre, fædre såvel som lgbt.

12-03-18 - Pressemeddelelse

Borgerforslag om fædrebarsel

Foreningen Far har stillet et kompromis borgerforslag om fædrebarsel, som alle kan leve med for kærlighed, omsorg og tryghed for danske børn gennem hele livet.

27-02-18 - Pressemeddelelse

ALTINGET: Opråb fra Foreningen Far

Når virkeligheden og forskningen dokumenterer, at fælles forældreskab er bedst for børn og familierne som helhed, skal det danne udgangspunkt for familie lovgivningen.

13-02-18 - Pressemeddelelse

FORSKNING: Nyt dansk studie af 44.509 børn

Børn, der oplever forældres samlivsophør, har et højere stress niveau, også mange år efter samlivsbruddet, og de børn, der lever med enlige forældre efter bruddet, synes at være mest sårbare. Det viser et nyt dansk studie af 44.509 børn i 11 års alderen publiseret i European Journal of Public Health.

30-01-18 - Pressemeddelelse

Åbent brev om Ministeransvar

Foreningen Far har anmodet børne- og socialministeren samt ligestillingsministeren om at oplyse, hvorvidt man i 2018 hurtigst muligt vil få bragt de forhold i orden i dansk familielovgivning og embedsførelse, som er beskrevet i ligestillingskataloget for børn og fædre. Foreningen Far har stor respekt for danske politikere såvel som kvindesagen, og siger det ofte, men der skal være lige muligheder

25-01-18 - Pressemeddelelse

Fædre har fået 14 ugers sorgorlov

Foreningen Far vil gerne takke politikerne for dagens beslutning i Folketinget om at tildele fædre 14 ugers sorgorlov per 1. februar 2018. Det har stor betydning for de forældre som bliver ramt og hele familien. En god, tidlig og ligeværdig indsats har betydning for hele familien senere i livet. TAK!

22-01-18 - Pressemeddelelse

Statslig støtte til børneorganisationer i 2018

Foreningen Far står som den eneste store børneorganisation uden statslig støtte i 2018 ved sammenligning med mødrehjælpen, børns vilkår og for den sags skyld kvinfo. Det må anses som ulovlig offentlig forvaltning. Socialstyrelsen og ministerierne har haft rig lejlighed til, i nærmest utallige ansøgninger fra 2014-2017, at overholde ligestillingsloven, men gør det simpelthen ikke på familieområdet.

18-01-18 - Pressemeddelelse

Voldsindsatsen fejler

Foreningen Far har fundet en alvorlig regnefejl hos Socialstyrelsen i udbuddet om den nye landsdækkende voldsindsats og har bedt Socialstyrelsens direktion og Statsrevisionen vurderer sagen. En ny rapport viser at kvinder slår mænd hyppigere og mænd hårdere, men at volden i nære relationer af begge køn er udbredt.

16-01-18 - Pressemeddelelse

SUNDAY GUARDIAN: Europas glemte børn og en menneskerettighedskrise

Når det kommer til menneskerettighederne er det ofte Vesten, der beskylder resten af verden for overtrædelser. Vi ser sjældent en samordnet indsats fra de asiatiske, afrikanske og mellemøstlige lande i forhold til at kræve en undersøgelse af, hvordan vesteuropæiske nationer behandler deres borgere og om menneskerettighederne overholdes for almindelige borgere i Danmark.

21-12-17 - Pressemeddelelse

Ny Nordisk Far 2017

Foreningen Far har fremadrettet lavet et samarbejde med Christine L. Simon fra Harvard T. H. Chan School of Public Health og internationale forskere i forhold til, at etablere forskningsprioriteter og designe forskningsprogrammer for fædrebarsel og faderskab i Danmark og internationalt.

19-12-17 - Pressemeddelelse

Børne bisidning: Der er grund til bekymring

Børn ved ikke hvilken betydning deres udtalelser har 10, 20, 30 år længere fremme i livet. Det er i dag kun bopælsforældre, der kan beslutte en børnebisidder og forældrefremmedgørelse er udbredt på børne området. De færreste børn er stærke nok til at sige fra overfor mor, mors kvindelige bisidder, den kvindelige sagsbehandler, den kvindelige advokat samtidig med at barnet opholder sig hos mor.

18-12-17 - Pressemeddelelse

Høring om fædre på 2 timer

2 timer i normal arbejdstid havde 3 frivillige henholdsvis en jurist, fagekspert og formanden hos Foreningen Far til, at besvare høring om fædres sorgorlov, som kun var sendt til Kvinfo, Kvinderådet og Dansk Kvindesamfund.

13-12-17 - Pressemeddelelse

Fremtidens familielovgivning er klar!

Danmark er i dag et moderne samfund med åbenhed og fuld information, hvilket skaber lige muligheder for mænd og kvinder, drenge og piger. Det er positivt og betyder at vi skal sikre de gode værdier for børn og forældre, som vi ønsker at bringe med ind i fremtiden. Foreningen Far præsenterede på Ny Nordisk Far 2017 på Christiansborg sit bud på fremtidens familielovgivning.

06-12-17 - Pressemeddelelse

VIDEO: Ny Nordisk Far på Christiansborg

Foreningen Far har for første gang i Danmark, Norden og Internationalt præsenteret et ligestillingskatalog for børn og fædre. Kataloget indeholder i første udgave 348 punkter, fordelt på 12 temaer. Du kan her se oplæg og præsentationen af ligestillingskataloget i fællessalen på Christiansborg. 

04-12-17 - Pressemeddelelse

Er den feministiske "blodrus" værre end mændene

Man bør spørge sig selv i samfundet om mænds sexisme er værre eller bedre end forældrefremmedgørelsen af børn og fædre samt de radikaliserede feministers spredning af had, ondskab og urigtige oplysninger. Foreningen Far oplever at magt hos mænd i erhvervslivet er hverken værre eller bedre end magt hos kvinder i familielivet og det offentlige.

20-11-17 - Pressemeddelelse

Gælder menneskerettighederne for os alle!

Foreningen Far har fremsendt det første "Ligestillingskatalog for børn og fædre" i Danmark, Norden og Internationalt til rådet og bestyrelsen hos Institut for Menneskerettigheder. Der rejses i den forbindelse alvorlig kritik af Instituttets viden, parathed og indsats for børn og fædre i Danmark samt en manglende balanceret indsats i det menneskeretslige arbejde.

17-11-17 - Pressemeddelelse

Åbent brev til ombudsmanden

Foreningen Far har fremsendt det første "Ligestillingskatalog for børn og fædre" i Danmark, Norden og Internationalt til ombudsmanden. Der er for 5. gang anmodet om en ombudsmandsundersøgelse af egen drift i henhold til ombudsmandslovens §17. Det er sket i kopi til Folketingets Præsidium, relevante Folketingsudvalg samt medierne.Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire