Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
31/10-16   -   Pressemeddelelse

Nordisk Mandekonference i Oslo den 18-19 nov.

Ligestilling mellem mænd og kvinder er en grundlæggende værdi i de nordiske lande. Indsamling og brug af data og viden vedrørende ligestilling har en fundamental betydning, når det gælder fremme af ligestilling i samfundet. Det nordiske samarbejde om ligestilling, har bidraget til at gøre Norden til den mest ligestillede region i verden i dag, men vi kan gøre det bedre i Norden.

Mannsforum i Norge inviterer til den første nordiske ligestillingskonference for mænd og fædre i Oslo den 18-19 nov. Konferencen er støttet af børne, ungdoms og familiedirektoratet i Norge.

På konferencen taler den norske børne og ligestillingsminister Solveig Horne om hvad den norske regering gør for drenge, fædre og mænd på ligestillingsområdet. Det norske ligestillings og diskriminationsombud Hanne Bjurstrøm taler om, hvorvidt mænd og kvinder bliver diskrimeret i norsk lovgivning og Lise Christoffersen taler om Europarådets nye resolution for ligeværdigt forældreskab.

Svenske og Norske fædre organisationer er repræsenteret og Guttorm Grundt fra MannsForum taler om fædres oplevelse af forskelsbehandling i Norge i dag. Fra Danmark vil professor Hans Bonde fra Københavns Universitetet tale over emnet "Fra Feminisme til Favorisme" og Landsformand Jesper Lohse vil tale om børn og fædres situation og rettigheder i dansk familielovgivning. Mannsforum vil på konferencen uddele kvinde og mandeprisen 2016.

Ønsker du at deltage på Oslo konferencen som presse, forsker, ekspert eller repræsentant for fagnetværk kontakt presse@foreningenfar.dk.


Relevant information

De nordiske ligestillingsindikatorer
http://www.norden.org/da/fakta-om-norden/gender-equality-indicators

EUROPARÅDETS resolution om børn og fædre
http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=5814&lang=2&cat


Billeder


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire