Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
22/11-16   -   Pressemeddelelse

Fokus på børns sundhed og gode samfundsværdier

DEBAT I ALTINGET: Foreningen Far anbefaler, at politikerne skaber den samme familie model for alle børn og begge forældre - i alle familie former. Det skriver Jesper Lohse fra Foreningen Far, der samtidig nævner tre trin, foreningen ønsker fokus på i et nyt skilsmissesystem.

Der var engang en familie lovgivning, som var opbygget omkring den ene forælder i stedet for far, mor og børn i trit med samfundsudviklingen, børns sundhed og gode samfundsværdier. Politikerne blev orienteret af alt for mange ministerier og havde alt for travlt til at opdage, at lovgivningen og praksis for børn var kommet ud af kurs i forhold til det bedste for barnet.

Den private børneindustri tjente hundredvis af millioner, og det hele virkede meget professionelt og neutralt. Der var bare lige det, at familie forskerne i årtier havde glemt at spørge far.

Ja, sådan lyder eventyret om den danske familie lovgivning, børneindustri og praksis, måske i en ny fortolkning af kejserens nye klæder allerede om få år i Danmark. Der har i årevis været tale om symptombehandling for de få i stedet for årsagsbehandling for 1.167.460 danske børn i det moderne familieliv.

For vi kan ikke længere sige, hvem der er den bedste studerende, medarbejder, leder, statsminister eller forælder alene ved at kigge på køn, forældres offentlige status eller familie former.

VI LEVER I EN GLOBAL VERDEN, HVOR ALLE HAR EN STEMME

Vi lever i en global verden med åben information, hvor alle har en stemme og sandheden kommer frem for erhvervsledere, politikere og forældre. Det er ikke længere muligt at være diktatur et hvilket som helst sted i verden.

Alarmklokkerne skal naturligvis ringe strukturelt, når begge forældre ikke modtager samme digitale post for 1.167.460 danske børn ved fødsel, daginstitution, skole, trivselsmålinger, forskning og alvorlige børnesager.

Når fædre barslen i Danmark er lavere end i Island, Norge og Sverige. Når børnebisiddere i loven kun kan besluttes af den ene forælder. Når velfærdsydelser ikke gives til borgere med reelt behov og kun til en af forældrene samt når bopælstallet for børn hos fædre er på niveau med 1980 i modstrid med samfundsudviklingen for helt almindelige danskere.

Familielovgivningen i Danmark svarer til, at en mand eller kvinde læser på universitetet i Danmark og ikke får lov til at gå til eksamen. Eller til at vi uddeler dummebøder til alle af samme køn, fordi en mand eller en kvinde træder ved siden af eller kører for stærkt på motorvejen.

DE TRE TRIN

Foreningen Far anbefaler, at politikerne skaber den samme familie model for alle børn og begge forældre i alle familie former. Foruden bedre kvalitet for børn, som har behov for samfundets støtte.

Trin 1: Alle familier - den helt store gruppe! Giv alle forældre i alle familie former lov til at lave den aftale, som de finder er bedst for barnet. Det er ikke muligt i dag og er forskelsbehandling af børn, forældre og bedsteforældre. Det skaber familie konflikter og mistillid i befolkningen imod sund fornuft for børn.

Trin 2: Forældre med behov for mægling. Tilbyd forældrestøtte, rådgivning og mægling i kvalitetssikrede familiecentre med fokus på, at det bedste for barnet er, at barnet oplever begge forældres kærlighed, omsorg og tryghed i livet, og at begge forældre naturligvis skal tage ansvar og samarbejde roligt og positivt om børnene - medmindre der er tungtvejende grund til andet. Det er, hvad den nyeste forskning i børns sundhed viser og er for de fleste forældre i Danmark en naturlighed.

Trin 3: Alvorlige børnesager. Overfør familie sagen til en børnesagkyndig familie domstol med specialuddannet personale og tværfaglighed ved alvorlige bekymringer for barnet, eller hvis den ene forælder ønsker det. Så børn og forældre kan få en hurtig og kvalitativ, korrekt afgørelse med opfølgning for barnet og læring.

Vi skal have alle børn og forældre med i fremtidens velfærdssamfund med fokus på sunde børn og gode samfundsværdier.

Relevant information

DEBAT: Socialministeren - vi skal være der for børnene
http://www.altinget.dk/social/artikel/socialminister-vi-skal

DEBAT: Fokus på børns sundhed og gode samfundsværdier
http://www.altinget.dk/social/artikel/foreningen-far-fokus-paa-boerns-sundhed-og-gode-samfundsvaerdier

DR INTERVIEW: Ligestilling i Norden (14:27)
http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/p1-eftermiddag-2016-11-18#!/00:24:55


Billeder


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire