Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
03/02-17   -   Pressemeddelelse

Sker der tortur i Danmark?

I henhold til FN Tortur konventionen artikel 1 er udtrykket »tortur« enhver handling, ved hvilken stærk smerte eller lidelse, enten fysisk eller mental, bevidst påføres en person .... af nogen grund baseret på nogen form for forskelsbehandling, når en sådan smerte eller lidelse påføres af eller på opfordring af en offentlig ansat eller en anden person, der virker i embeds medfør.

Foreningen Far har på få dage indsamlet en liste med over 200 eksempler på lovgivning og praksis der forskelsbehandler børn og forældre i samme situation. Forskelsbehandlingen sker iforhold til familieformer (kerne/ikke kernefamilier), forældrenes offentlige status (bopæl og samværsforældre) samt køn. Det kan skabe meget alvorlige situationer for børn og forældre, som opleves som tortur lignende situationer for mennesker. Eksemplerne er flere og mere almindelige end man tror:

Eks. 1: Det kan væreforældre, der oplever at skyldsspørgsmålet ikke er gældende i vejledning om samvær paragraf 14.1.1.2 ved højt konflikt niveau. Det som kaldes "blankochecken", hvor forældre, advokater og sagsbehandlere kan træffe de afgørelser de ønsker, bevidst skaber konflikter, bruger velkendte advokatmetoder og falske beskyldninger eller med fordel holder barnet væk fra anden forælder.

Eks. 2: Det kan være den japanske mor, som får anbragt sit barn af 4 kommunale medarbejdere uden tolk, hvor Danmark hverken tager kontakt, indhenter oplysninger eller samarbejder med de udenlandske myndigheder for at få mor og barn bragt hjem til familien i Japan, hvor barnet kan sikres en opvækst med japansk sprog og kultur.

Eks. 3:Det kan være de danske fædre, som får barn med en udenlandsk kvindederrejser hjem for at føde barnet, hvor de står uden rettigheder, mulighed for kontakt med barnet og samtidig risikerer økonomisk ruin pga. international lovgivning, som Danmark accepterer per automatik.

Eks. 4:Det kan være de mange børn som i Danmark skal have bopæl hos far, hvor mor får bopælen på grund sociale ydelser, som alene følger den ene forælder (bopælsforælderen), hvorefter barnet opvokser med social arv i endnu en generation. Farengiver barnetstabilitet og tryghed, men barn og far kan på grund af lovgivningens opdeling i bopæl og samværsforældre med vidt forskellige juridiske, økonomiske og sagsbehandlingsmæssige rettigheder i samme situation opleve, at miste en god kontakt til hinanden.

Eks. 5:Det kan være den danske kvinde i muslimsk ægteskab, hvor far er gået fra weekendordning til ene forældremyndighed med falske aftaler og trusler.Børnene har blå mærker, fortæller de bliver lukket inde i mørke rum og går med tis. De skalpå 1½ ugetale med 5 forskellige offentlige myndigheder som ingenting gør på grund af forskelsbehandlingen i bopæl og samværsforældre lovgivningen og fordi mor er omvendt muslim. Mor fårfængselsdom af andremyndighederne for atholde børnene hjemme, selvom myndighederneved hvor de befinder sig, og dergår 2 år før myndighedernefremfinder notater, hvor der står at det var myndighederne selv der anbefalede mor at holde børnene hjemme. Da er detfor sent at ændre dommen, som må betegnes som justitsmord - og det er tvivlsomt at det vil ske.

Foreningen Far finder det nødvendigtatadvarer om, at almindelige danske børn og forældrekan havne i tortur lignende menneskelige situationer, de aldrig havde drømt omkunne skei Danmark. Detskyldesforskelsbehandling i lovgivningen, som historisk er opbygget om den ene forælder i stedet for barnet og hele familien.Enkompleks offentlig struktur medbelønning af forkert adfærd pga. forskelsbehandling i lovgivningensamtatfejl i det offentlige for barnetikke altid opdages, erkendes eller rettes. Dertil kommer atdet ikkealtid er muligt, at sikre det bedste for barneti lovgivningen afoffentlige sagsbehandlere og hos krydsendemyndigheder. Det har stået på i årevis.

Foreningen Far rejser skarp kritik.

Relevant information

FN Torturkonventionen
http://menneskeret.dk/monitorering/internationale-rapporter/fns-konventioner/fns-torturkonvention

TRAILER: The Challenger Disaster
https://www.youtube.com/watch?v=0LyxQPpkBIM

Sandheden om challenger ulykken og det danske familiesystem
https://www.linkedin.com/pulse/pressemeddelelse-sandheden-om-challenger-ulykken-og-det-jesper-lohse


Billeder


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire