Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
16/02-17   -   Pressemeddelelse

Fædre barsel varer hele livet

Jesper Urban Pedersen fra Odense har afholdt godt to og en halv måneds barsel. Han fortryder ikke sit valg om at benytte sig af den fælles barsel. Han har fået et stærkere bånd til sin søn. Pludselig var det "far" mere end "mor", udtaler han til TV2.


Spørger man hos Sundhedsplejen, er det netop det styrkede bånd mellem far og søn, der påpeges som en vigtig fordel ved barsel til fædre. Det har betydning for barnets udvikling. Barnet relaterer sig primært til moren i starten, fordi det er hende, der som regel har første del af barslen, men når faren kommer hjem og har sidste del, så lærer far og barn hinanden så meget mere at kende

Foreningen Far konstaterer overfor TV2, atda man indførte tolv måneders barselsperioden var det hensigten, at både mor og far skulle på barsel, men det er ikke sket, fordi man ikke afsattetre måneder til far. Detgår selvfølgelig ud over familierne i dag, hvis man pludselig skal til at indføre det, siger Jesper Lohse, formand for Foreningen Far.

Problemstillingerne omkring fædre barsel er:

- Familie økonomien er styrende for, hvem som tager barsel i familien.

- Far har 14 dages øremærket barsel, men begge forældre bør have min. 3 måneders barsel, som det var hensigten med den 12 måneder barselsperiode.

- Der er fædre somikke ønsker at tage ansvar og mødre der ikke giver far lov, hvorfor en fast periode til fædrenehar betydning, som det ererfaret i de øvrige nordiske lande.

- Barselsbekendtgørelsen paragraf 8 stk. 2 giver stadig den forælder, hvor barnet opholder sig mest alle barsels dagpengene ved uenighed mellem forældrene, hvilket gør at barn og farstår uden rettigheder og forskelsbehandles.

- Forældreansvarsloven giver ikke, som udgangspunkt, begge forældre ret til barsel og forældreorlov, selv om forældreorlov kan afholdes til barnet fylder 9 år. Det er forskelsbehandling af børn og fædre i det moderne familieliv bl.a. på grund af de høje skilsmisserater.


Foreningen Far har på få dage indsamlet over 200 eksempler på lovgivning og praksis der forskelsbehandler børn og fædre i samme situation i Danmark. Den danske ligestillingslov, FN børnekonventionen artikel 2 og den europæiske menneskerettighedskonvention artikel 8, 14 og 17 sikrer alle borgere respekt for familielivet, forbyderforskelsbehandling og tillader ikke national lovgivning atbryde med konventionernes hensigt.

Foreningen Far anbefaler politikerne, at indføre fædre barsel som en udvidelse, øremærkning eller med overførsel, så barnet fårmin. 3 måneders barselsperiode med begge forældre. Foreningen Far oplever i dag fædre med 3-12 måneder barsel, som klarer det fantastiskog de nyeste undersøgelser viser, at børns godeog ligeværdige kontakt til begge forældre har betydning for børns sundhed og opvækst i livet.

Fædre barsel er en skøn oplevelse, som varer hele livet for barnet, familien og samfundet. Det er en af de bedste og vigtigste samfundsinvesteringer vi kan lave i Danmark i dag. Faktisk konkluderede barseludvalget i sin tid, at det var en samfundsinvestering, som betalte sig selv og ikke enudgift. De nordiske erfaringer har vist at far tager den del af barslen som er øremærket i familierne.

Netop den skæve fordeling af barsel mellem far og mor, kan være en del af forklaringen på, at Danmark er rykket ned ad World Economic Forums rangliste for ligestilling. I 2014 lå Danmark på en femteplads efter Island, Finland, Norge og Sverige, men i 2016 var vi røget ned på en 19. plads.

En tidligereJustitsminister har udtalt:

"... for jeg er overbevist om, at barnets tarv praktisk talt altid vil tilsige, at børn under 2 år skal blive hos moderen. Jeg havde nær sagt: jeg gad også se den far, der ville være særligt egnet til og særlig glad for at skulle passe et barn under 2 år. Jeg tror, det ville blive overordentligt vanskeligt".

Det er det så ikke i resten af Norden, ligesom de nyeste nordiske børneundersøgelser viser, at børns sundhed er bedst ved ligeværdig kontakt med far og mor i det moderne familieliv.

Relevant information

TV2: Pludselig var det "far" mere end "mor"
http://www.tv2fyn.dk/artikel/far-paa-tre-maaneders-barsel-pludselig-var-det-far-mere-end-mor

TV2: Mekaniker-Lonni
http://www.tv2fyn.dk/artikel/mekaniker-lonni-jeg-skal-goere-mig-fortjent-til-drengenes-respekt

Global Gender Gap Report 2016
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2016/economies/#economy=DNK


Billeder


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire