Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
28/02-17   -   Pressemeddelelse

FOREDRAG: Når børn og forældre mister kontakt

Foreningen Far taler onsdag kl. 19 hos Sct. Andreas Kirke i København om Foreningen Fars frivillige indsats i Danmark og oplevelserne, når børn og forældre mister kontakt. Arrangementet er gratis og alle er velkommen.

Børn og forældre oplever hver dag, at miste kontakt til hinanden i Danmark. Det kan være ved de mange skilsmissereller hvis børn og den ene forælder flytter væk, ikke tager ansvar, ikke får lov til at tage ansvar eller dør.En ting er den naturlige sorg, somalle menneskeroplever i livet, men hvad sker der, når den naturlige sorg forstærkes og forværres afforskelsbehandling,kvalitetssvigt og sagsbehandlingstid i det offentlige - eller social arv, jalousi ogmisbrug hos forældrene.

Eksemplerne er mange hos forældrene:

- Jeg har mistet mit barn
- Jeg får ikkeoplysninger om vores kræftsygebarn
- Jeg har fået besked om at mit barn skal flytte
- Jeg skal skilles - hvad med børnene
- Jeg fikikke bopæl og mit barn skal nu opvokse med social arv
- Jeg vil gerne have barsel, men kan ikke få det
- Jeg kan ikke få det ønskedesamvær med mine børn
- Jeg skal være far, men ønsker ikke barnet
- Jeg oplever far ikke tager ansvar
- Jeg har et barn i udlandet
- Jeg kan ikke økonomisk forsørge mit barn og får ingen hjælp
- Jeg har oplevetbortførelse af mit barn
- Jeg har oplevet falske beskyldninger

Spørgsmålet er om vikan opnå succes med den sociale indsats ogforhindresocial arv i samfundet, hvis vi starter med at forskelsbehandle mennesker og ikkesikrekvaliteten - ellertør tale omden sorg, somi dag kan ramme alle familier, far, mor, børn, søskende, halvsøskende, bedsteforældreogbonusforældrei detmoderne familieliv-mereend nogensinde.

Vi kommer naturligvis ind på nogle af de nye tiltag og forslag, som gerne skal hjælpe børn og forældre i det moderne familieliv.

Relevant information

Invitation
https://hoereforeningen.dk/om-os/nyheder/hoerevenlig-foredragsraekke-i-sct-andreas-kirke-i-koebenhavn/


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire