Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
02/03-17   -   Pressemeddelelse

ÅBENT BREV til Børne- og Socialministeren samt ombudsmanden

Foreningen Far har for femte gang på fem år anmodet ombudsmanden foretage undersøgelse af forskelsbehandlingen af børn og fædre i Danmark i lovgivningen og praksis. Børne og Socialministeren, Ankestyrelsen og Statsforvaltningens direktion er anmodet om at indskærpe den nyeste forskning om det bedste for barnet overfor ledere og medarbejdere.

ÅBENT BREV

Til
Statsforvaltningens direktion
Ankestyrelsens direktion
Børne og Socialministeren
Ombudsmanden,

Kopi:
Ligestillingsministeren
Justitsministeren
Socialudvalget
Ligestillingsudvalget
Retsudvalget
Institut for menneskerettigheder
Folketingets formand


VEDR: NY FORSKNING - DET BEDSTE FOR BARNET ER LIGE TID HOS FAR OG MOR

Foreningen Far skal hermed henstille til at Statsforvaltningen, Ankestyrelsen og Børne og Socialministeriet sikrer orientering til alle medarbejdere og ledere om den nyeste forskning i det bedste for barnet.

Artikel på videnskab.dk:
http://videnskab.dk/kultur-samfund/skilsmisseboern-med-lige-tid-hos-mor-og-far-klarer-sig-bedst

Hele undersøgelsen:
https://link.springer.com/article/10.1007/s12187-017-9443-1

Flere undersøgelser viser i dag markant, at det bedste for barnet er lige tid hos far og mor, hvorfor dette må danne - UDGANGSPUNKT - for familie lovgivningen og den vejledning, der sker af forældre og de afgørelser som træffes for danske børn i alle familie former.

Der henvises ligeledes til erklæring fra 110 internationale forskere og eksperter i forhold til børn og små børn med gennemgang af 4 årtiers forskning i det bedste for barnet i Warshak rapporten her:
http://warshak.com/pdf/manuscripts/CR68-e-Stemming-the-Tide%203.0.pdf

UDGANGSPUNKTET for lovgivningen og Statsforvaltningens vejledning bør i dag altid være lige tid for barnet hos far og mor. Det sker bestemt ofte, men vi møder i Foreningen Far fortsat forældre, der efter de samme mønstre oplyser, at medarbejdere hos Statsforvaltningen (90%+ kvindelige medarbejdere) giver udtryk for personlige holdninger om at lige tid hos far og mor - som UDGANGSPUNKT - ikke skulle være bedst for barnet. Det er i givet fald i modstrid med den nyeste forskning.

Vi oplever hos forældrene, at der ofte henvises til SFI og vi beder i den forbindelse Statsforvaltningen, Ankestyrelsen samt Børne- og Socialministeren orienterer medarbejdere og ledere om, at SFI efter flere års gennemgang af datagrundlaget af Foreningen Far, i dag har erkendt at deres studier og familie forskning er baseret på mor og barn besvarelser. Det kan naturligvis være fornuftig nok, men er bare ikke ligeværdig familie forskning, som nødvendigvis afspejler det bedste for barnet. Man har simpelthen ikke spurgt fædrene i de relevante undersøgelser, som er blevet præsenteret for danske politikere og jævnligt opleves brugt, som henvisning af bl.a. statsforvaltningens medarbejdere overfor forældrene.

Vi skal sidst men ikke mindst henstille til, at Statsforvaltningens og Ankestyrelsens direktion - som vi - anmoder Børne- og Socialministeren om, at man fjerner ordlyden og praksis om at "skyldsspørgsmålet ikke har betydning" i højkonfliktsager i vejledning om samvær paragraf 14.1.1.2 og sikre at god forældreadfærd altid belønnes samt at ministeriet sikre afskaffelse af bopæl og samværsforælder begrebet, som med den nyeste forskning må anses som ulovligt diskrimination.

Som en "en soldat i krig" der skal overholde Geneve konventionen er det Foreningen Fars opfattelse af ledere og medarbejdere i Statsforvaltningen, Ankestyrelsen og Børne og Socialministeriet vel i henhold til FN børnekonventionen artikel 2 og den Europæiske menneskerettighedskonvention artikel 8, 14 og 18, som er gældende i Danmark, retsligt må sige fra administrationen af pågældende dansk lovgivning.

Foreningen Far vil aktuelt for femte gang på fem år anmode ombudsmanden i henhold til ombudsmandsloven om på egen vis, at starte en undersøgelse af årtiers diskrimination af børn og fædre i Danmark, herunder forskelsbehandlingen i dansk familie lovgivning baseret på familie former (kerne/ikke kernefamilier), forældrenes offentlige status (bopæl og samværsforældre) samt køn (fædre/mødre). Foreningen Far har på få dage indsamlet en liste med over 200 konkrete eksempler på lovgivning og praksis, som må anses som forskelsbehandling af børn og forældre i samme situation og med samme evner. Listen kan stilles til rådighed for ombudsmanden.

Det burde være rimelig simpelt. Når man ikke kan sende offentlig digital post til begge forældre om deres børn skal alle alarmklokker naturligvis ringe i samfundet og danske ministerier - og man må/skal/bør som offentlige ledere og medarbejdere sige fra. Vi står med en forældet familie lovgivning og praksis, som historisk er opbygget omkring den ene forælder i modstrid med samfundsudviklingen.

Vi skal i dag have fokus på alle børn og hele familien i lovgivningen og praksis med ligeværdighed, som UDGANGSPUNKT for at træffe rigtige konkrete og individuelle løsninger for alle danske børn. Forholdene for hovedsageligt danske børn og fædre svarer til, at vi lader mænd eller kvinder læse på universitetet uden at de må gå til eksamen.

Foreningen Far rejser meget skarp kritik af, at denne forskelsbehandling ikke er indmeldt markant af Statsforvaltningen og Ankestyrelsen - og stoppet af Børne og Socialministeriet - og at man fortsætter med at administrere lovgivning, som ikke kan betragtes som bedst for barnet og som bryder markant med grundlæggende menneskerettigheder om forskelsbehandling. Det er på ingen måde frivillige og mediernes ansvar, at sikre børns sunde opvækst i Danmark. Det er jeres - også når der er tale om et paradigmeskift i samfundet.

Lad ikke dette blive endnu en offentlig sag, hvor man skjuler virkeligheden under gulvtæppet. Lad os i fællesskab erkende årtiers forkert praksis og få lavet en moderne familie lovgivning, som er ligeværdig og kvalitetssikret for alle danske børn og forældre samt familie former. Det er eneste vej til succes.

Foreningen Far står som altid til rådighed for positivt samarbejde.

Med venlig hilsen
Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø

Relevant information

Videnskab.dk
http://videnskab.dk/kultur-samfund/skilsmisseboern-med-lige-tid-hos-mor-og-far-klarer-sig-bedst

Child Indicators Research
https://link.springer.com/article/10.1007/s12187-017-9443-1

The Warshak Report: Erklæring fra 110 forskere og eksperter
http://warshak.com/pdf/manuscripts/CR68-e-Stemming-the-Tide%203.0.pdf


Billeder


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire