Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
10-04-17  -   Pressemeddelelse

Fædrebarsel 2017

Foreningen Far gennemfører aktuelt en forældreundersøgelse 2017 om fædrebarsel. Det tager ca. 5 min. at deltage og hele familien kan deltage.

Deltagelsen og link til forældreundersøgelsen må meget gerne deles af forældre, forældregrupper, på arbejdspladsen, i kommunerne og medierne.

Besvarelserne er anonyme og forventes præsenteret for Folketingets politikere, offentlige ledere og medierne af Foreningen Far, ligesom data, viden og erfaringer stilles til rådighed for forskning i børns sundhed og det moderne familieliv.

- Hvad er det bedste ved fædrebarsel?
- Hvor meget fædrebarsel havde far?
- Hvad var årsag til perioden for far?
- Hvordan blev det finansieret?
- Ved du at orloven kan bruges til barnet fylder 9?
- Oplever du at begge forældre får digital post?
- Hvilken barselsmodel er bedst for Danmark?

De første resultater af forældreundersøgelsen viser at det bedste ved fædrebarsel er kærligheden og tilknytningen til barnet fra livets start, at far afholder optil 9-12 måneders fædrebarsel og at 70% mener at far gerne vil have mere barsel, hvis muligheden er tilstede. De største udfordringer fremstår som rettigheder og økonomi. Det oplyses at al fædrebarsel ikke registreres af det offentlige, da f.eks. 20% oplyser at far selv betaler. De fleste er ikke klar over orlovsperioden kan afholdes til barnet fylder 9 år og 80% oplever ikke at begge forældre modtager samme digitale post.

FORSKNING
Den nyeste nordiske og amerikanske forskning i børns sundhed viser at lige tid med far og mor er bedst for barnet. Det gælder også helt små børn. Forskere og eksperter mener at gode forhold mellem forældre og børn er et vigtigt tema for andre end forældrene selv. Det kan forebygge sundhedsproblemer blandt børn og forældre senere i livet, skaber bedre samarbejde i familierne med gladere børn og er derfor et vigtigt tema for samfundet som helhed.

Hvad mener du og dine venner / kollegaer?

DEL GERNE LINK TIL FORÆLDREUNDERSØGELSEN I DIT NETVÆRK TIL FAMILIE, VENNER OG KOLLEGAER. TAK!

Relevant information

Deltag og del gerne link
https://da.surveymonkey.com/r/Farbarsel

Europarådets resolution for børn og fædre
http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=5814&lang=2&cat

Støt Foreningen Far
http://foreningenfar.dk/støt-os


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark

  26229730
  26229730

http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire