Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
22/06-17   -   Pressemeddelelse

Fædrebarsel

Foreningen Far har anmodet ombudsmanden behandle klage over fædrebarsel for danske børn. Hensigten med udvidelsen af barselsperioden var i sin tid at barnet skulle opleve barselsorlov med begge forældre og det er ikke sket i Danmarki forhold til det øvrige Norden.

Lovgivningen er i modstrid med det frie valg, samfundsudviklingen, FN børnekonventionen og den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Det er i dag dokumenteret oganerkendt i forskningen, at børns sundhed er afhængig af tilknytningentil begge forældre fra livets start. Barsel medbegge forældre er bedst for barnet, hvorfor det i henhold til fundamental menneskeret skal danne udgangspunkt forlovgivningen.

Foreningen Far har fremsat følgende klagepunkter til ombudsmanden af retssikkerhedsmæssig, lovteknisk, administrativ karakter.

KLAGEPUNKTER:

1. Der er ikke i dansk barselslovgivning afsat en fast periode til far i lighed med mor bl.a. i henhold til Europa kommissionens anbefaling om 4 måneders barsel til hver forælder foruden lovgivningen i det øvrige Norden

2. Det fremgår af "bekendtgørelsen om ret til barselsdagpenge" paragraf 8 stk. 2, at barselsdagpengene ikke fordeles ligeværdigt ved uenighed (i praksis mister barnets far dagpengene - direkte og indirekte diskrimination)

3.Det fremgår ikke af forældreansvarsloven af barnet har ret til barsel/orlov med far, hvis forældrene ikke bor sammen eller hvis de er uenige (det er i praksis mor der bestemmer og ikke barnet eller en myndighed/domstol)

4.Dansk barselslovgivning overholder ikke FN børnekonventionen artikel 2 og 3 i forhold til beskyttelse mod forskelsbehandling samt det bedste for barnet

5.Dansk barselslovgivning overholder ikke den europæiske menneskerettighedskonvention artikel 8, 14, og 17 om respekt for familielivet, beskyttelse mod forskelsbehandling og anerkendelse af menneskerettighederne i dansk lovgivning

6.Der er ikke i dag tale om samme offentlige informering til begge forældre

7.Der er ikke i dag tale om samme rådgivning og støtte ordninger f.eks. familiegrupper til begge forældre

8.Der er ikke i dag tale om at barnets far skal vide besked før arbejdsgiveren

9.Der er ikke i dag tale om at barn og far kan få prøvet det biologiske forældreskab hele livet om ønsket på trods af dna, sociale medier go samlivsophør

Foreningen Far oplever i dag fædre på 3-12 måneders barsel og har aktuelt spurgt danske fædre om de væsentligste problemstillinger for afholdelse af barsel. Lovgivningen har den effekt at far og barn i praksis ikke får barsel, hvis moren siger nej uanset årsag og barselsorlovs perioden, som kan afholdes indtil barnet fylder 9 år og fleksibelt. Der er tale om forhold af retssikkerhedsmæssig, lovteknisk, administrativ karakter.

De fleste forældre i Danmark er fantastiske og børns sundhed er afhængig af begge forældre. Udgangspunktet i familielovgivningen skal derfor være barnets ret til kærlighed, omsorg og tilknytning via barsel or orlov med begge forældre og omvendt med mulighed for retslig prøvelse, såfremt der i få tilfælde er tungtvejende grund til andet. Dette i henhold til fundamental menneskeret og FN børnekonventionen.

DOKUMENTATION

KRONIK: Fædrebarsel handler ikke bare om frit valg, men om forhold af retssikkerhedsmæssig, lovteknisk, administrativ karakter.
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/faedrebarsel-er-den-bedste-samfundsinvestering

Nordiske ligestillingsindikatorer: SOCI04
http://www.norden.org/da/fakta-om-norden/gender-equality-indicators/familie-og-omsorg/barselsorlov

Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge. Paragraf 8 stk. 2
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191466

Forældreansvarsloven, ingen punkter om barsel eller FN børnekonventionen artikel 2, men krav om samme informering til forældre
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=173278

Børneloven, biologiske forældreskab respekteres ikke efter 6 måneder
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=173272

Europarådets resolution om ligestilling
http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=5814

EU Kommissionens anbefaling om 4 måneders barsel til begge forældre
http://www.eu.dk/da/nyheder/2017/kommissionen-lancerer-social-soejle

FORSKNING: Warshak konsenssus rapport støttet af 110 internationale forskere og eksperter i børns sundhed
http://www.mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/99691
http://www.chess.su.se/polopoly_fs/1.166729.1392279984!/menu/standard/file/Warshak-Social Science and Parenting Plans for Young Children final ms distribution copy.pdf

FORSKNING: Lige tid med far og mor er bedst for barnet, Karolinska instituttet om børns sundhed målt ved 10-18 års alderen
http://www.mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/104333
https://link.springer.com/article/10.1007/s12187-017-9443-1

FN Rapport af Foreningen Far
http://www.mypresswire.com/log/pm_files/file_31527.pdfRelevant information

Om Foreningen Far
www.foreningenfar.dk

Akiviteter, rådgivning og viden gennem 40 år
http://foreningenfar.dk/nyheder

STØT FORENINGEN FAR
http://foreningenfar.dk/medlemsfordele


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire