Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
26/06-17   -   Pressemeddelelse

Statsrevisionen og Nordisk MinisterrådForeningen Far har anmodet Statsrevisionen og Nordisk Ministerråd om, at kigge på tildelingen af offentlige tilskud. Foreningen Far har som Danmarks største og en af verdens ældste far og barn organisationer modtaget afvisning af 20 ansøgninger om tilskud og senest modtaget begrundelsen at Foreningen Far ikke har med mennesker i svære livssituationer at gøre for afvisning af tilskud.


Foreningen Far må anses at være den organisation som har den største og bredeste kontaktflade til børn og fædre i Danmark. Vi ser mennesker i alle livssituationer - og oplever hver eneste dag mennesker i svære livssituationer i rådgivningen.

Foreningen Far har til dato oplevet hvordan enkeltpersoner er tildelt millionbeløb til opstart af 2-3 fædre grupper over 3 år. Få kriminelle modtager 10-12 mio. kroner i projektstøtte og hvordan mandecentre med 8 beboere bliver tilgodeset med meget store million beløb. Dette alt imens over 20 ansøgninger de seneste år er afvist fra Foreningen Far.

Det er faktisk så grotesk at de personer der modtager tilskud griner af socialstyrelsen og ministeriet samt takker Foreningen Far for vores indsats, som de selv udtaler betyder de får penge.

Foreningen Far har dokumenteret overfor Socialstyrelsen at vi har mellem 100.000 og 200.000 besøgende om året fra 300 danske byer foruden over 10.000 brugere i selvhjælpsgrupper 24/7 og 18 landsdækkende rådgivningscentre samt telefonrådgivning. Vi har altid et sted mellem 100-200 frivillige, som arbejder gratis og kan hverken tilbyde alle deltagelse eller yde den indsats der er behov for hos forældrene. Foreningen Far har ikke midler til en eneste fuldtidsansat eller et landssekretariat, der har åbent mere end én dag om ugen samt telefonrådgivning 2 dage om ugen.

Senest har vi på Nordisk plan oplevet hvordan Nordisk Ligestillingsfond under Nordisk Ministerråd har afvist et tilskud på i alt 500.000 kr. til de 5 største nordiske børn og fædre organisationer med 300% egenfinansiering af frivillige, som ønskede at samarbejde om viden og erfaringer for børn og fædre i Norden med nogle af verdens førende forskere i børns sundhed.

Foreningen Far har overfor Socialstyrelsens direktør betegnet tildelingsprocessen som inkompetent og har anmodet Statsrevisionen om at behandle en række sager samt bedt Nordisk Ministerråd være opmærksom på hvad der foregår. Det er tydeligt at der ikke sker en korrekt vurdering af kontaktflader, erfaringsgrundlag, antallet af besøgende og frivillige samt forebyggelseseffekten.

De mellemledere og medarbejdere som behandler sagerne har med al tydelighed ikke indsigt i eksempelvis Foreningen Fars indsats i Danmark eller har gjort noget for at undersøge dette f.eks. ved et telefonopkald eller et besøg. Vi gir altid gerne en kop kaffe i Foreningen Far, hvis man på nogen måde er i tvivl om Foreningen Fars positive indsats og fornuftige formål i Danmark.

Det er Foreningen Fars oplevelse at der er tale om misbrug af skatteborgernes penge af retssikkerhedsmæssig, lovteknisk eller administrativ karakter.

Relevant information

Om Foreningen Far
www.foreningenfar.dk


Billeder


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire