Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
13/08-17   -   Pressemeddelelse

Et nyt familieretsligt system og forebyggelse

Lige muligheder i familie lovgivningen i forhold til familie former, forældrenes juridiske status og køn. En simpel struktur med færre skift af hænder og god ledelse med statistik, opfølgning og tilfredshedsmålinger. Foruden belønning af god adfærd i stedet for køn for forældre, advokater og det offentlige er vejen til succes i fremtidens lærende familie system.


Foreningen Far er kommet med anbefalinger til et nyt familieretsligt system og forebyggelse i Børne- og Socialministeriet. Foreningen Far har ladet brugerne tale. Et nyt familieretsligt system og forebyggelse handler om børns sundhed gennem hele livet, glade og trygge familier, lige muligheder og samme retssikkerhed foruden folkesundheden og velfærdssamfundets fremtid.

FREMTIDENS ABC MODEL

Foreningen Far har anbefalet at der sikres en ny ABC model for ledelse af de komplekse menneskelige processer samt forebyggelse og visitering. Forældre og børn skal opdeles efter adfærd i stedet for køn - og alle forældre have 3 valgmuligheder i fremtiden.

VALG A) Frit valg baseret på lige muligheder med NEM online registrering og informering om børns sundhed.

VALG B) Rådgivning, støtte og mægling i kvalitetssikrede familiecentre tæt på borgerne.

VALG C) Verdens bedste børnesagkyndige familieret med fuld information og tværfaglighed, hvis en forælder eller fagperson har bekymring for barnet eller barnet selv kan give udtryk for behov.

De vigtigste retssikkerhedsmæssige forhold, som har betydning for det familieretslige system i kvantitet og kvalitet, som bør moderniseres er:

1. DIGITAL POST TIL BEGGE FORÆLDRE: Data mangler i cpr og der kan ikke laves en liste for børn under 18 år i forhold til informeringsret og fælles forældremyndighed, da data ikke er indsamlet, selvom det er et lovkrav.

2. FÆDREBARSEL: Foreningen Far anbefaler min. 3 måneders barsel for barnet med begge forælder med mulighed for overførsel til anden forælder eller en udvidelse i henhold til EU anbefalingen af fars 14 dages øremærkede barsel til 2 måneder af forældrekvoten med 2 måneders ekstra barsel for 4 måneders øremærket barsel til far. Tanken bag de 12 måneders barsel var i sin tid at barnet skulle oplever barsel med far og mor, da det er bedst for barnet, familierne og samfundet som helhed.

3. AFSKAFFELSE AF BOPÆL OG SAMVÆRSFORÆLDER BEGREBET: Børn og forældre behandles ikke ens i samme situation. Det indførte bopæl og samværsforælder begreb i 2007/2008 satte i praksis den fælles forældremyndighed ud af kraft og må anses som meget grov diskrimination af børn og forældre i samme situation. For nogle virker det fint, men for mange ikke og det er diskrimination. Forældrene kan naturligvis opnå det samme på anden vis om ønsket. 7/7 ordningen bør samtidig være udgangspunktet, som der kan fraviges fra om ønsket eller nødvendigt, da det som helhed giver børn den bedste psykologiske sundhed gennem hele livet.

4. LIVSVARIGT BIOLOGISK FORÆLDRESKAB: Vi lever i en tid med dna, sociale medier og samlivsophør. Børn, søskende og forældre finder hinanden på helt nye måder med dna og billedgenkendelse. Børn finder biologiske forældre i fremtiden. Det kan klares med en Mobil App. Vi skal have respekt for omsorgspersoner der giver børn kærlighed, omsorg og tryghed, men det biologiske forældreskab er følelsesmæssigt livsvarigt og børn har ret til at kende deres biologiske ophav medmindre meget tungtvejende grunde taler imod, der alene kan besluttes af en børnesagkyndig domstol.

5. BARNETS ØKONOMI: Fordel i fremtiden barnets indtægter og udgifter 50%/50%, medmindre der er tale om weekendordninger eller mindre - og lad forældrene selv ændre % satsen på samme vis, som man online nemt kan ændre % satsen for et boligfradrag mellem ægtefæller. Begge forældre skal have mulighed for og tage ansvar for børn samt modtage velfærdsydelser, som børnecheck, boligsikring og SU ved behov. Det er korrekt at sende et markant politisk signal til forældrene om at velfærdsydelser er til de borgere, der har et reelt behov, da virkeligheden er at velfærdsydelserne misbruges af en stor gruppe af forældre og det skader børns opvækst på samme vis som andre børn har behov for velfærdsydelser.

6. BELØNNING AF GOD ADFÆRD: Det siger sig selv at belønner man forkert adfærd hos forældre, advokater og myndighederne, så skabes der en negativ spiral med langt flere sager, fordi det betaler sig. Det værste eksempel i dag er nok at skyldsspørgsmålet i vejledning om samvær §14.1.1.2 ikke er gældende ved familie konflikter for den ene forælder, hvilket med bopæl og samværsforælder begrebet som helhed må anses som meget grov diskrimination af børn og forældre. Når forældre oplever diskrimination er det som hovedregel diskrimination af børn. Det barn som oplever at far ikke modtager digital post ved akut indlæggelser, den samværsforælder som ved arbejdsløshed ikke får boligsikring eller det barn, som oplever grænseoverskridende adfærd hos bopælsforælderen eller dennes familie uden at der handles diskrimineres.

Lad os derudover huske på at når mor laver mest husligt arbejde indenfor, kan det jo skyldes at far tømmer tagrenderne og maler huset udenfor - eller omvendt. Det moderne familieliv er mangfoldigt.

Foreningen Far har i mange år oplevet en faglig kamp mellem jurister og børnesagkyndige, men der er behov for er god ledelse af komplekse menneskelige processer i et nyt familieretsligt system med ledelse af tværfaglige teams og fokus på hele barnets liv. Der er nød til at være konsekvens for de fædre, mødre, advokater og myndigheder, som snyder systemet eller konsekvent ikke behandler sagerne korrekt eller ikke ønsker at erkende fejl - for at vi kan skabe en positiv spiral.

Lige muligheder i familie lovgivningen i forhold til familie former, forældrenes juridiske status og køn. En simpel struktur med færre skift af hænder og god ledelse med statistik, opfølgning og tilfredshedsmålinger. Foruden belønning af god adfærd i stedet for køn for forældre, advokater og det offentlige er vejen til succes i fremtidens lærende familie system.

Foreningen Far er kommet med sine anbefalinger til et nyt familieretsligt system og forebyggelse i Børne- og Socialministeriet.

Relevant information

Socialministeriet
http://socialministeriet.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2017/jun/mere-gennemskueligt-system-for-skilsmisseforaeldre-og-boern/

KRONIK: Fædrebarsel er den bedste samfundsinvestering
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/faedrebarsel-er-den-bedste-samfundsinvestering

Warshak rapporten støttet af 110 forskere og eksperter
http://www.chess.su.se/polopoly_fs/1.166729.1392279984!/menu/standard/file/Warshak-Social%20Science%20and%20Parenting%20Plans%20for%20Young%20Children%20final%20ms%20distribution%20copy.pdf


Billeder


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire