Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
13/11-17   -   Pressemeddelelse

Fædrebarsel 2017 - ny undersøgelse med 2.000 fædre

Foreningen Far har i en helt ny undersøgelse spurgt ca. 2.000 fædre om deres oplevelser med fædre barsel. Det interessante ved undersøgelsen er, at der er tale om et stort set lige antal fædre med mere og mindre end en måneds fædrebarsel, hvorfor det er muligt at vurdere hvad der er årsag til barselsperioden for danske fædre.

Her er et par af hovedkonklusionerne:

•45% af de adspurgte fædre har fået betalt barslen over overenskomsten
•42% har fået den betalt med barselsdagpenge
•20% af fædrene fortæller at hele barselsperioden ikke er blevet officielt registreret som fædrebarsel, da de selv har betalt
•Lyst, rettigheder og familie økonomien er i prioritet årsag til barselsperioden
•Over 70% af de adspurgte fædre fortæller de gerne ville have længere tids fædrebarsel
•45% af de adspurgte fædre fortæller de ikke er klar over orloven kan afholdes til barnet er 9 år
•Det bedste ved fædrebarsel er markant kærligheden og tilknytningen mellem far og barn
•Den største mangel er rettigheder, finansiering og informering i prioriteret rækkefølge
•En udvidelse eller øremærkning af barslen foretrækkes af fædrene
•Over 70% oplyser de ikke får samme digitale post om deres barn som mor
•Næsten 50% fortæller at kommunerne ikke tilbyder familie og/eller fædre grupper

I forhold til fædrebarsel i Danmark opmærksom på følgende forhold omkring fædrebarsel i Danmark.

• Da Danmark indførte tolv måneders barsel var hensigten, at barnet skulle opleve barsel med begge forældre for kærlighed, omsorg og tryghed gennem hele livet. Det er ikke sket, fordi der ikke blev afsat en tre måneders øremærket barselsperiode til far, som i resten af Norden. Danmark er derfor markant bagud i Norden i forhold til fædrebarsel.

• Det er ikke korrekt, når politikere og beskæftigelsesministeriet nævner at forældrene har et frit valg. Det har børn og fædre ikke i dag. Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge §8 2) gør, at hvis forældrene er uenige står far og barn uden rettigheder, da barselsdagpengene tildeles den forælder hvor barnet opholder sig mest. De færreste helt almindelige fædre begynder derudover at skændtes om barselsperioden, henover den lille nyfødte baby og der går ofte 6m til 2 år før det går op for fædrene hvad der skete. De børn der har mest behov for fars barsel er ofte børn der ikke får det pga. efterfødselsreaktioner eller social arv hos moderen, som ikke skaber grundlag for en diskussion.

• Forældreansvarsloven siger intet om barsel, hvorfor far og barn reelt står uden rettigheder hvis forældrene ikke bor sammen eller ophæver samlivet under forældreorlovsperioden, som de færreste forældre er klar over kan bruges til barnet fylder 9 år. De færreste forældre ved at de skal forbeholde sig ret til barselsdagpengene og det har ikke betydning, hvis der ikke er samvær med barnet pga. den markante diskrimination af bopæl og samværsforældre, når forældrene ikke bor sammen.

• Der kan på barselsområdet laves 3 modeller i Danmark henholdsvis en udvidelse med 3 måneder til far, så alle bliver glade- En øremærkning af 3 måneder af den nuværende periode, som er det der vil have den største effekt i samfundet for mænd, kvinder og børn - eller en overførselsmodel, hvor far og mor hver har 3 måneder, som de valgfrit kan give til anden forælder.

MULIG LØSNING:

En mulighed i Danmark er et kompromis, hvor man udvider fars øremærkede barsel fra 14 dage i dag til 2 måneder af forældreperioden og giver forældrene 1 måned ekstra. Så er fædrebarsel debatten formentlig løst for alle til glæde for børn, familier, samfundet og erhvervslivet.


Relevant information

KAMPAGNE: Aktion Fars orlov
https://www.aktionfarsorlov.dk/

Reality show:Mænd på barsel
http://discoverynetworks.dk/efteraar2017/m%C3%A6nd-p%C3%A5-barsel-0

Kronik:Fædrebarsel er den bedste samfundsinvestering
https://www.kristeligt-dagblad.dk/kronik/faedrebarsel-er-den-bedste-samfundsinvestering

Fædrebarsel 2017

Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire