Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
17/11-17   -   Pressemeddelelse

Åbent brev til ombudsmanden

Foreningen Far har fremsendt det første "Ligestillingskatalog for børn og fædre" i Danmark, Norden og Internationalt til ombudsmanden. Der er for 5. gang anmodet om en ombudsmandsundersøgelse af egen drift i henhold til ombudsmandslovens §17. Det er sket i kopi til Folketingets Præsidium, relevante Folketingsudvalg samt medierne.

Til            Ombudsmanden,

cc.           Folketingets Præsidium
                Retsudvalget
                Ligestillingsudvalget
                Børne og socialudvalget
                Statsministeriet
                Pressen
 

Vedr. : 5. anmodning om ombudsmandsundersøgelse

Foreningen Far fremsender hermed for første gang i Danmark, Norden og Internationalt et ligestillingskatalog 2017 for børn og fædre. Vi skal i den forbindelse for 5. gang anmode ombudsmanden af egen drift i henhold til ombudsmandsloven §17, at iværksætte en ombudsmandsundersøgelse af forskelsbehandlingen af børn og fædre i dansk familielovgivning og relevante ministerier og myndigheder.

Foreningen Far oplever markant at der er sket og sker omfattende og klart dokumenterede brud på FN børnekonventionen artikel 2 og 3 foruden den europæiske menneskerettighedskonvention artikel 6, 8, 14 og 17 samt ligestillingsloven i dansk familielovgivning og praksis. Lovgivningen og konventionerne præciserer at alle borgere har ret til respekt for familielivet, beskyttelse mod forskelsbehandling og sikkerhed for retslig prøvelse af borgerlige rettigheder indenfor rimelig tid. Danske ministre, ministerier og myndigheder skal overholde den fundamentale menneskeret.

Foreningen Far fremsender ligeledes til ombudsmanden den nyeste forældreundersøgelse 2017 om fædrebarsel, som blandt 2.000 adspurgte fædre med børn under 10 år, fundet via landsdækkende annoncer, dokumenterer at rettighederne til eksempelvis fædrebarsel ikke er tilstede og der ikke er tale om et frit valg for børn og fædre.

Foreningen Far ønsker at gøre meget klart opmærksom på, at det på ingen måde er frivillige og gratis arbejdende borgeres ansvar, i det omfang der her er tale om, at gøre opmærksom på så markante brud på gældende lovgivning og konventioner. Alvoren ved ovenstående er ikke mindst at rollemodellerne i samfundet diskrimineres med betydning for mænd og kvinders lige muligheder, alle danske børns sunde opvækst samt folkesundheden og korrekt brug af skatteborgernes penge.
 
Der er tale om forhold som ikke kan og ikke bør bortforklares, men ændres positivt med læring for danske ministre, ministerier og myndigheder. Dette må ikke ske i Danmark.
 
Med venlig hilsen
Foreningen Far

Relevant information

Ligestillingskatalog 2017
http://foreningenfar.dk/ligestillingskatalog-2017

Fædrebarsel 2017
http://foreningenfar.dk/f%C3%A6drebarsel-2017

Fædrebarsel 2017
Ligestillingskatalog 2017

Billeder


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire