Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
20/11-17   -   Pressemeddelelse

Gælder menneskerettighederne for os alle!

Foreningen Far har fremsendt det første "Ligestillingskatalog for børn og fædre" i Danmark, Norden og Internationalt til rådet og bestyrelsen hos Institut for Menneskerettigheder. Der rejses i den forbindelse alvorlig kritik af Instituttets viden, parathed og indsats for børn og fædre i Danmark samt en manglende balanceret indsats i det menneskeretslige arbejde.

ÅBENT BREV
Til Rådet og Bestyrelsen for Institut for Menneskerettigheder,

Vedr. : Gælder menneskerettighederne for os alle!

Foreningen Far fremsender hermed det første "Ligestillingskatalog for børn og fædre" i Danmark, Norden og Internationalt – og må i den forbindelse rejse alvorlig kritik af Institut for Menneskerettigheder.

Det opleves markant at der er sket og sker omfattende og klart dokumenterede brud på FN børnekonventionen artikel 2 og 3 foruden den europæiske menneskerettighedskonvention artikel 6, 8, 14 og 17 samt ligestillingsloven i dansk familielovgivning og praksis.

Lovgivningen og konventionerne præciserer at alle borgere har ret til respekt for familielivet, beskyttelse mod forskelsbehandling og sikkerhed for retslig prøvelse af borgerlige rettigheder indenfor rimelig tid. Danske ministre, ministerier og myndigheder skal overholde den fundamentale menneskeret.

Foreningen Far har respekt for menneskerettighederne for alle grupper, men har nu gennem flere år oplevet at Institut for Menneskerettigheder hverken har viden, parathed eller en på nogen måde fyldestgørende indsats i forhold til diskriminationen af børn og fædre, som af befolkningen ofte betragtes som det mest omfattende diskriminationsproblem i Danmark.

Det er vel ganske sigende at Institut for menneskerettigheder alene har disse organisationer repræsenteret indenfor kønsdiskrimination i rådet, som bare et eksempel:

· Kvinderådet
· KVINFO
· LGBT Danmark – Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner
· Sex & Samfund

https://menneskeret.dk/om-os/raadet-menneskerettigheder

Foreningen Far ønsker at gøre meget klart opmærksom på, at det på ingen måde er frivillige og gratis arbejdende borgeres ansvar, i det omfang der her er tale om, at gøre opmærksom på så markante brud på gældende lovgivning og konventioner, som ligestillings kataloget anviser - eller sikre en ordentlig, fyldestgørende og balanceret indsats hos Institut for Menneskerettigheder.

Alvoren ved at de helt store grupper af danskere og rollemodellerne i samfundet diskrimineres, som det sker er at det har omfattende betydning for mænd og kvinders lige muligheder, alle danske børns sunde opvækst, folkesundheden, ordentlig brug af skatteborgernes penge samt den almen respekt og tillid til menneskerettighederne og Institut for menneskerettigheder.

Foreningen Far rejser alvorlig kritik af Institut for menneskerettigheders manglende viden, parathed og indsats for 1.2 mio. børn og deres fædre i Danmark.

Med venlig hilsen
Foreningen FarRelevant information

Ligestillingskatalog 2017 for børn og fædre
http://foreningenfar.dk/ligestillingskatalog-2017

Ligestillingskatalog 2017

Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire