Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
04/12-17   -   Pressemeddelelse

Er den feministiske "blodrus" værre end mændene

Man bør spørge sig selv i samfundet om mænds sexisme er værre eller bedre end forældrefremmedgørelsen af børn og fædre samt de radikaliserede feministers spredning af had, ondskab og urigtige oplysninger. Foreningen Far oplever at magt hos mænd i erhvervslivet er hverken værre eller bedre end magt hos kvinder i familielivet og det offentlige.

Danmark er i forandring og det har vi været siden istiden. Det vigtige er ikke forandringen i sig selv, men de gode værdier vi ønsker at bringe videre eller bevare for at nå til et bedre sted for flere mennesker.

Vi lever i en tidsalder med fuld information, hvor fortidens magtbaser er i opbrud i den politiske verden, erhvervslivet, det offentlige og i familierne. Det er positivt, men vi skal lære at leve med det, i en ny tid.

På familieområdet var det manden som før 1922 havde magt over hustru, børn og tyende. Myndighedsloven trådte da i kraft efter et kommission samarbejde med Sverige og Norge. Det skete dengang for at beskytte kvinder og børn. Kvinden fik samtidig en erstatning i form af børnebidrag, hvis manden ikke giftede sig med hende, da hun dengang stod alene. Det var naturligvis helt fornuftigt, men det er på samme vis i dag børn og fædre, der mere end noget andet skal beskyttes og behandles ordentligt i lovgivningen.

FORÆLDREFREMMEDGØRELSE AF BØRN

En af de værste ting vi oplever i Foreningen Far, selvom der bestemt er en del, er de uvidende børn og fantastiske fædre, som hvert år oplever at miste kontakten til hinanden pga. forældrefremmedgørelse. En fremmedgørelse som er godt støttet af diskriminerende lovgivning og såkaldte børne bisidderordninger, hvor barn og fars retssikkerhed kan ligge på et meget lille sted.

Det er ikke muligt at få information om kompetencer og erfaringsgrundlaget hos børne bisidderne eller for den sags skyld, at se en børne attest. Der er ikke notatpligt, kan ikke anmodes om aktindsigt og der er klare tegn på at persondataloven ikke overholdes, for man tager ikke notater oplyses det, men præsenterer dog alligevel statistikker.

Børnene bor og opholder sig oftest hos mor forud for samtalerne og børne bisidderne er som regel kvinder på samme vis som sagsbehandlerne. Det virker for de børn og fædre der oplever det som fortidens cigarrygende bestyrelseslokaler med mænd, bare med omvendt fortegn. Børne bisidningen sker med det offentliges velsignelse og foretages af private organisationer med monopol lignende adgang til det offentlige, finansieret af private fonde, der tjener penge på børn og familier i hverdagen.

Tænk engang på de børn, som ikke er stærke nok til at kæmpe mod mor og mors børne bisidder. For det er nemlig kun i henhold til loven mor / bopælsforældre, der har ret til en børne bisidder i Danmark.

Far / samværsforældre sidder kort sagt med en pistol for tindingen og må ligge sig fladt ned eller risikerer at skade eller miste sit barn for altid og barnet, ja barnet, barnet skal være stærk nok og vidende nok til at gå op imod både mor og mors børne bisidder samt den kvindelige sagsbehandler, hvem ved mors kvindelige advokat og mors familielovgivning foruden at kende sine behov 10, 20 og 30 år fremme i livet.

Vi har i Foreningen Far set mange grufulde sager med børn, der har mistet kontakten til gode fædre, såvel som sager med højtsiddende embedskvinder, som siden barslen har holdt barnet væk fra gode fædre, som handlede det om den samme magt, som vi alle i dag taler om for mændene. Vi ved normalt på 5-10 min. i Foreningen Far om barn og far er tabt for hinanden og mister kontakten - også når der ikke er saglig grund til at det sker. Så nemt er det faktisk og det sker, og får lov til at ske i Danmark, alt imens det offentlige vender det blinde øje til.

Nej, fremtiden handler ikke om far. Den handler heller ikke om mor. Politikerne må gøre sig klart at den heller ikke handler om barnet. Fremtidens velfungerende familiesystem og succesfulde familielovgivning om praksis handler om far, mor OG barn.

Man kan naturligvis spørge sig selv, hvorfor starter far ikke bare en #methree kampagne eller i det mindste en ligebehandlingsag. Det simple svar er, at det gør far ikke for så risikerer far, at miste eller skade sit barn endnu mere, foruden at far vil tabe sagen i ligebehandlingsnævnet som på forunderlig vis ikke tager højde for den indlagte diskriminationen i dansk lovgivning f.eks. bopæl og samværsbegrebet. På trods af at FN børnekonventionen artikel 2 og den europæiske menneskeret forbyder kønsdiskrimination af børn og forældre - og alle borgere har ret til respekt for familielivet.

DEN FEMINISTISKE "BLODRUS"

Foreningen Far orienteres næsten hver uge om sammenhænge på mange niveauer i samfundet og orienteres om systematisk udstilling af fædre med brug af hadtale, ondskab og urigtige oplysninger. Der er tale om personer med domme for både injurier, domme for urigtigt indhold på blogs med domstols krav om fjernelse og domme for erkendt falsk incest anklage.

Hertil kommer eksempler på falske pressemeddelelser, systematisk forfølgelse og søgning efter personlige oplysninger om fædre og centrale personer i fædre interesseorganisationer, udstilling af unge frivillige med billeder og personlige oplysninger samt plantning af urigtige oplysninger hos politikere, medier og offentlige ledere m.fl. Det minder faktisk mest af alt om feministisk "blodrus" og er bestemt en radikalisering, som man kender det fra andre områder i samfundet.

Foreningen Far har set, hvordan nogle af de mest hadefulde og ondskabsfulde personer vi har oplevet, som bl.a. udstiller unge frivillige med billeder og personlige oplysninger prisbelønnes og roses af Dansk Kvindesamfund, som i den grad står med et forklaringsproblem idag. Det er fuldstændig hovedrystende og ville andre steder betyde at den øverste leder fratrådte straks, men Dansk Kvindesamfund finder det åbenbart sejt, når Dorte, Ditte, Lisa og Susanne spreder had, vrede og ondskab i Danmark på et niveau, som får Peter til fremstå, ja nærmest diplomatisk.

Foreningen Far anbefaler at Politiet begynder at uddele bøder for gentagen og grov hadtale på de sociale medier om det er mænd eller kvinder, så det stoppes. Oplevelsen hos Foreningen Far er i hverdagen, at det ene køn ikke har meget at påpege overfor det andet. Det gælder også hos Dansk Kvindesamfund - for blot udiplomatisk er det ikke når det er kvinder, der gør det samme som mændene.

Relevant information

Gælder menneskerettighederne for os alle
http://mailchi.mp/c896573fe06d/glder-menneskerettighederne-for-os-alle

Når børn og forældre mister kontakt
https://us12.campaign-archive.com/?u=a1078abddb47ca8e84f416efd&id=f2f0b39b45

The Red Pill Movie
https://vimeo.com/ondemand/theredpill/199680272

Ligestillingskatalog 2017

Billeder


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire