Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
06/12-17   -   Pressemeddelelse

VIDEO: Ny Nordisk Far på Christiansborg

Foreningen Far har for første gang i Danmark, Norden og Internationalt præsenteret et ligestillingskatalog for børn og fædre. Kataloget indeholder i første udgave 348 punkter, fordelt på 12 temaer. Du kan her se oplæg og præsentationen af ligestillingskataloget i fællessalen på Christiansborg. 

Her er 5 gode råd til politikerne:

1. Digital post til begge forældre. Data mangler i cpr og der kan ikke laves en liste for børn under 18 år i forhold til forældremyndighed og orienteringsret, hvorfor begge forældre ikke automatisk modtager samme post om børnene, selvom loven foreskriver de skal have samme informering. Embedsværket bør tage ansvar og erkende problemet overfor politikerne, så der kan komme styr på den manglende data. Det er formentlig en af de største offentlige besparelser vi kan lave i dag med digitaliseringen. 

2. Fædrebarsel. Barsel med begge forældre betyder kærlighed, omsorg og tryghed for barnet fra livets start og lige muligheder for mænd og kvinder. Foreningen Far anbefaler politikerne at udvide fars 14 dages øremærkede barsel til 2 måneder af forældre kvoten og give forældrene 1 måneds ekstra barsel til far. Det vil være et fornuftig kompromis som vil gøre alle glade. Tanken bag de 12 måneders barsel var i sin tid at barnet skulle opleve barsel med far og mor. Der er ikke det frie valg som politikerne og ministerier påstår, hvilket dokumenteres i ligestillingskataloget 2017. 

3. Bopæl og samværsforældre: Det indførte bopæl og samværsforældre begreb i 2007 satte i praksis den fælles forældremyndighed ud af kraft og må anses som meget grov diskrimination af børn og forældre i samme situation. Det er et begreb der hurtigst muligt bør afskaffes i loven, som udgangspunkt, med mulighed for at forældrene selv eller en domstol ved tungtvejende grunde kan lave en sådan eller tilsvarende ordning. De fleste forældre og børn lever i dag ligeværdigt og må ikke forskelsbehandles, som det er sket markant med dette begreb. Det skaber naturligvis familie konflikter når man starter med at diskriminere børn og forældre. Det er ikke tilladt at lave lovgivning, som diskriminerer ca. 320.000 danske børn og ca. 270.000 fædre.  

4. Sandheden om det biologiske forældreskab: Vi lever i dag i en tidsalder med dna, sociale medier og samlivsophør, hvor 6 måneders tidsfristen for registrering af korrekt faderskab bør afskaffes. Børn, søskende og forældre finder hinanden på helt nye måder med dna og billedgenkendelse nu og i fremtiden. Det kan ske via en Mobil App. Vi skal have respekt for omsorgspersoner, der giver børn kærlighed og tryghed, men det biologiske forældreskab er følelsesmæssigt livsvarigt og børn har ret til at kende deres biologiske ophav, medmindre meget tungtvejende grunde taler imod, som alene kan besluttes af en familie domstol. Afskaf tidsfristen og respekter børn og forældres ret til at kende sandheden uanset køn..

5. Barnets økonomi: Fordel i fremtiden barnets indtægter og udgifter 50%/50%, medmindre der er tale om weekendordninger eller mindre for børn der ikke lever sammen med mor og far. Lad forældrene selv ændre % satsen på samme vis, som man kan ændre % satsen for et boligfradrag mellem ægtefæller. Begge forældre skal have mulighed for og tage ansvar for børnene samt modtage velfærdsydelser, hvis de har behov. Politikerne bør sende et markant politisk signal om at velfærdsydelser er til borgere, der har et reelt behov, da virkeligheden er at velfærdsydelserne misbruges af en stor gruppe af forældre og det skaber langvarige familie konflikter med børn i midten. 

Foreningen Far oplever at magt hos mænd i erhvervslivet er hverken værre eller bedre end magt hos kvinder i familielivet og det offentlige. Måske vi i virkeligheden har brug for både en #metoo og #methree kampagne i Danmark og Internationalt. 

Den danske ligestillingsminister, Institut for menneskerettigheder og børnerådet bør erkende årtiers oversete forskelsbehandling af børn og fædre i familie lovgivningen og praksis på baggrund af ligestillingskataloget 2017, i stedet for selv at blive en del af problemet.

Dokumentationen er omfattende og der er hverken behov for bortforklaringer eller undskyldninger. Der er til gengæld behov for erkendelse overfor befolkningen for det må ikke ske i Danmark. Det har betydning for børns sundhed, familielivet som en stabilitetsfaktor i samfundet i al sin mangfoldighed, befolkningens respekt samt lige muligheder for mænd og kvinder, drenge og piger i fremtidens moderne samfund.

Velkommen til Internettets tidsalder med åbenhed og fuld information.

Relevant information

Ligestillingskatalog 2017 for børn og fædre
http://foreningenfar.dk/ligestillingskatalog-2017


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire