Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
22/01-18   -   Pressemeddelelse

Statslig støtte til børneorganisationer i 2018Foreningen Far står som den eneste store børneorganisation uden statslig støtte i 2018 ved sammenligning med mødrehjælpen, børns vilkår og for den sags skyld kvinfo. Det må anses som ulovlig offentlig forvaltning. Socialstyrelsen og ministerierne har haft rig lejlighed til, i nærmest utallige ansøgninger fra 2014-2017, at overholde ligestillingsloven, men gør det simpelthen ikke på familieområdet.

Når børns vilkår, mødrehjælpen og kvinfo modtager mange millioner kroner om året i statslig støtte skal Foreningen Far ligeledes modtage støtte, når der foreligger en anmodning herom, alene for at sikre balancen i den forebyggende indsats og det lovgivningsmæssige arbejde. Sker det ikke må systemet og tildelingsproceduren laves om - og mon ikke det ærlig talt snart er på tide, at finde fyringssedlerne frem.

Statsrevisionen har tidligere fremsat kritik af bl.a. hemmelige puljer i flere ministerier, men situationen har ikke forandret sig i praksis. Der er simpelthen ikke den indsigt, viden, erfaring og kultur i ministerier og styrelser i forhold til børn og fædre samt overholdelse af basal ligestilling, som man må forvente af ministerier og styrelser.

En så væsentlig ting som kontaktflader f.eks. borgere på familieområdet i den primære målgruppe og antal besøgende borgere i landsdækkende rådgivningstilbud, finder Socialstyrelsen senest i svar til Foreningen Far ikke, at man kan tage i betragtning ved tildeling af midler og vurdering af de bedste ansøgninger.

Det finder Foreningen Far ved en juridisk vurdering er direkte forkert og misvisende offentlig forvaltning, hvorfor der er indgivet klage til statsrevisionen - igen. Nu er det jo ikke sådan at ministerierne og styrelserne ikke har vidst besked og har haft god tid til at få bragt tingene i orden.

Alvoren ved den skæve balance i den statslige støtte er, at det har betydning for deltagelsen i høringssvar, korrekt forskning og statistik, netværkspleje, egne indsamlinger samt først og fremmest at yde en tilstrækkelig hjælp til børn og fædre i Danmark i risiko for social udsathed.

Lad os kalde det hvad det er, kønsdiskrimination af børn og fædre i Danmark. Foreningen Far modtager aktuelt 0 kr. i statslig støtte i 2018.

Relevant information

Statsrevisor vil have lukkede puljer undersøgt
https://www.dr.dk/nyheder/politik/statsrevisor-vil-have-lukkede-puljer-undersoegt

Ligestillingskatalog for børn og fædre
http://foreningenfar.dk/ligestillingskatalog-2017

Historisk tilbageblik
http://foreningenfar.dk/historie

Ansøgninger 2016-2017

Billeder


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire