Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
25/01-18   -   Pressemeddelelse

Fædre har fået 14 ugers sorgorlovForeningen Far vil gerne takke politikerne for dagens beslutning i Folketinget om at tildele fædre 14 ugers sorgorlov per 1. februar 2018. Det har stor betydning for de forældre som bliver ramt og hele familien. En god, tidlig og ligeværdig indsats har betydning for hele familien senere i livet. TAK!

Formålet med lovforslaget har været at indføre ret til fravær på 14 uger til fædre og medmødre, hvis barnet er dødfødt, dør eller bortadopteres inden den 32. uge efter fødslen, således at de ligestilles med mødre i forhold til fraværsrettigheder efter barselsloven. Adoptanter får med lovforslaget samme rettigheder til fravær, så hver adoptionssøgende forælder har ret til 14 ugers fravær, i forbindelse med at det barn, der er adopteret, dør inden den 32. uge efter modtagelsen af barnet.

Lovforslaget træder i kraft den 1. februar 2018.

Foreningen Far har i forbindelse med lovforslaget i sit høringssvar gjort opmærksom på, at der fortsat kan være biologiske fædre der ikke kan opnå sorgorloven, fordi faderskabet ikke er blevet anerkendt. Ligesom der er medtaget medmødre, men ikke medfædre.

LIGESTILLING FOR BØRN OG FÆDRE

Foreningen Far har fremsendt 348 punkter fordelt på 12 temaer til alle danske ministerier, relevante styrelser og politikerne med forhold, som bør bringes i orden i familielovgivningen. Vi ser bl.a. frem til en længe ventet ændring af barselbekendtgørelse §8 stk. 2, der fuldt bekendt for beskæftigelsesministeriet, stadig ikke er rettet og som gør at danske fædre ikke har det frie valg og den ret til fædre barsel, som politikerne bilder befolkningen ind at der findes.

Det var hensigten da politikerne i sin tid indførte længere barsel, at barnet skulle opnå barsel med begge forældre, men jfr. § 8. ad 2 (Kilde: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=191466) tildeles eksempelvis barselsdagpengene, i tilfælde af uenighed mellem forældrene, til den forælder hvor barnet opholder sig mest. Herved står børn og fædre i praksis skakmat og uden rettigheder til barseldagpengene, som kan bruges til barnet fylder 9 år.

DET GRUNDLÆGGENDE PROBLEM

Det grundlæggende problem er at familielovgivningen kører i hestevogn og historisk siden 1900 tallet har været opbygget omkring den ene forælder i et samfund, der idag og fremtiden lever åbent og ligeværdigt. Familielovgivningen for børn og fædre svarer simpelthen til, at en kvinde læser på universitetet og ikke får lov til at gå til eksamen eller til at kvinder har stemmeret uden at stemmerne tælles med.

Det er ikke godt nok af de danske ministerier og styrelser, at man ignorere problemstillingen i årtier som det er sket eller af politikerne, når man ved besked. Faktisk er det direkte brud på ligestillingsloven og fundamental menneskeret, som beskytter alle borgere i forhold til respekt for familielivet og forskelsbehandling baseret på køn og anden stilling.

DEN TIDLIGE, RIGTIGE OG LIGEVÆRDIGE INDSATS ER BEDST!

Sorg er som et af mange eksempler uafhængigt af køn og sorgen rammer far og mor, foruden at der kan være søskende, som der skal tages hånd om. Forældrene skal have mulighed til at bearbejde sorgen sammen og hver for sig, som det er bedst og vi skal i Danmark have respekt for familielivet og fokus på en tidlig, god og ligeværdig indsats for alle børn og forældre.

TAK!


Relevant information

L 121 Forslag til lov om ændring af barselsloven
http://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/L121/index.htm

Høringssvar fra Foreningen Far
https://mypresswire.com/log/pm_files/28025-1513542684.pdf

Foreningen Fars historie: Far er fyldt 40 år
http://foreningenfar.dk/historie

Ligestillingskatalog for børn og fædre

Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire