Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
30/01-18   -   Pressemeddelelse

Åbent brev om MinisteransvarForeningen Far har anmodet børne- og socialministeren samt ligestillingsministeren om at oplyse, hvorvidt man i 2018 hurtigst muligt vil få bragt de forhold i orden i dansk familielovgivning og embedsførelse, som er beskrevet i ligestillingskataloget for børn og fædre. Foreningen Far har stor respekt for danske politikere såvel som kvindesagen, og siger det ofte, men der skal være lige muligheder

ÅBENT BREV

Kære Mai Mercardo, Børne- og Socialministeren og Karen Ellemann, Ligestillingsministeren

Kopi:
Ombudsmanden
Statsrevisionen
Statsministeriet
Folketingets Præsidium


Vedr. FORMEL KLAGE: Ministeransvar

Foreningen Far må i al venlighed og respekt anmode ministrene om at oplyse, hvorvidt man i 2018 hurtigst muligt vil få bragt de forhold i orden i dansk familielovgivning og embedsførelse, som er beskrevet i ligestillingskataloget 2017 for børn og fædre. Ligestillingskataloget er udarbejdet af Foreningen Far baseret på 40 års erfaring, indsigt og viden om børn og fædre samt familielivet i Danmark: http://foreningenfar.dk/ligestillingskatalog-2017.

Det er vores oplevelse at der er tale om markant overtrædelse af ligestillingsloven, Den europæiske menneskerettighedskonvention artikel 6, 8, 14 og 17 samt FN børnekonventionen artikel 2. Vi står som altid til rådighed for samtaler og møder, men vil gerne opfodre til at der ikke fremsendes et standard embedsmandsvar, men at Ministrene personligt tager stilling til, hvorvidt man vil acceptere en lovgivning og embedsførelse, som forskelsbehandler borgere i samme situation dokumenterbart baseret på familieformer, forældrenes status som bopæl og samværsforældre samt køn.

Foreningen Far har nu gentagne gange oplevet hvordan flere forskellige ministre i ministerierne bliver informeret af embedsværket – og skal anbefale at ministrene tager personligt stilling. Ministrenes svar forventes at danne grundlag for en eventuel klage til ombudsmanden og statsrevisionen.

Ministeransvarlighedsloven
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=59299

Ligestillingsloven
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=160578

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, artikel 6, 8, 14 og 17
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=59378

FN børnekonventionen, artikel 2
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=60837

Med venlig hilsen
Foreningen Far

Relevant information

Ligestillingskatalog for børn og fædre
http://foreningenfar.dk/ligestillingskatalog-2017


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire