Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
13/02-18   -   Pressemeddelelse

FORSKNING: Nyt dansk studie af 44.509 børnBørn, der oplever forældres samlivsophør, har et højere stress niveau, også mange år efter samlivsbruddet, og de børn, der lever med enlige forældre efter bruddet, synes at være mest sårbare. Det viser et nyt dansk studie af 44.509 børn i 11 års alderen publiseret i European Journal of Public Health.


Forældres samlivsbrud er almindeligt i dag og effekten af ​​samlivsbruddet på børns trivsel er kendt. Dokumentationen i forhold til børnens alder ved samlivsbruddet og efterfølgende familieformer er klar.

I det nye danske studie er data, som inkluderede 44 509 børn fulgt fra fødsel til 11 års alderen blevet analyseret. Stress blev rapporteret af børnene selv i 11 års alderen, hvor børnene også fortalte om forældrenes samlivsbrud og deres famiieformer. Formålet med undersøgelsen har været at estimere virkningen af forældrenes samlivsbrud på børns stress i forskellige aldergrupper ved bruddet samt de efterfølgende familieformer.

Resultatet af undersøgelsen, som er bragt i European Journal of Public Health er, at 21% af børnene havde oplevet forældrenes brud, da de var 11 år gamle, og de, der havde oplevet forældrenes brud, viste en højere risiko for stress uanset barnets alder ved bruddet. Børn, der lever i nye familieformer med stedforældre eller delt mellem forældrene rapporterede højere stress end børn i intakte familier. Børn i familier med enlige forældre rapporterede et markant højere stress niveau end børn i intakte familier og alle andre familietyper. Børn, der var tilfredse med deres samværsordninger efter bruddet, rapporterede det samme stress niveau som børn, der lever i intakte familier.

Forskernes konklusioner er at børn, der oplever forældrenes brud, har et højere stress niveau, også mange år efter sammenbruddet, og de, der lever med enlige forældre efter opbrud, synes at være mest sårbare. Samværsordninger efter forældrenes brud bør undersøges yderligere som en potentiel beskyttelsesfaktor for børn.

FORENINGEN FAR

Foreningen Far er enige i undersøgelsens resultater, som er den virkelighed vi oplever markant hos børn og forældre i hverdagen og anden forskning i Norden og Internationalt. Det er nødvendigt at sætte ind med politiske, lovgivningsmæssige og kulturelle tiltag for danske børn.

- Der skal ske registrering af børns samvær, da data ikke findes idag.

- Fælles forældreskab skal sikres forebyggende fra barnets fødsel i lovgivningen og praksis via digital post til begge forældre, fædrebarsel og fælles forældreskab, som udgangspunkt for alle børn.

- Der skal ske straks fjernelse af bopæl/samværsbegrebet, som blev indført i 2007, da det i praksis er skadeligt for børn som helhed, sætter den fælles forældremyndighed ud af kraft samt er indirekte kønsdiskrimination og dermed ulovlig offentlig forvaltning.

- Der skal ske indførsel af 7/7 deleordninger som udgangspunkt ved samlivsophør i lovgivningen, medmindre tungtvejende grunde taler imod eller forældrene i enighed og positivt træffer anden afgørelse.

- Der skal sikres en ændret kultur, ligeværdighed og kvalitetssikring i den offentlige behandling af børnesager, hvor forældre eller børn ikke finder samværsformen er bedst for barnet.

Det er Foreningen Fars oplevelse at familielovgivning, som historisk er opbygget omkring den ene forælder er skadelig for danske børn som helhed og der er tale om ulovlig offentlig forvaltning. Bopæl og samværsbegrebet er diskrimination, når det anvendes som udgangspunkt for alle forældre ved samlivsbrud. Begrebet har i praksis sat den fælles forældremyndighed og det fælles forældreskab ud af kraft, hvilket har og fortsat vil skade danske børn som helhed. Et sådan begreb må kun indføres og bruges i lovgivningen i individuelle og konkrete tilfælde for børn og forældre - ikke som almindelig praksis.

DET STORE FUP NUMMER

Ministerierne skulle bestemt selv have haft styr på dette for mange år siden og sikrer embedsfolkene i Ministerierne ikke en forandring og erkender fejlen, bør der drages et juridisk ansvar. Vi er ikke i Foreningen Far i tvivl om hvordan dette har og fortsat skader danske børn, forældre og samfundet som helhed, da vi sidder med konsekvenserne dagligt for helt almindelige børn og forældre. Det fælles forældreskab bliver fra barnets fødsel sat ud af kraft i Danmark i lovgivningen og praksis, i det som vi ærligt talt idag må betegne et stort fup nummer i børne- og socialministeriet overfor danske ministre, politikere og befolkningen.

Danske ministre og folketingspolitikere bør være opmærksom på ligestillingslovens kapitel 2, FN børnekonventionens artikel 2 og den europæiske menneskerettighedskonvention artikel 8, 14 og 17.

Danmark overtræder fundamental menneskeret - og har gjort det i mange år på børne og forældreområdet. Et kerne problem vi bemærker er at embedsfolk gør karriere internt i ministerierne og at der mangler en naturlig udskiftning og jobrotation. Embedsfolkene har ikke en naturlig interesse i at erkende og forandre egne fejl samtidig med at konstant skiftende børne, social og ligestillings ministre ikke når at opdage, at de deltager i det der mest af alt ligner eventyret om kejserens nye klæder.

Man kan sagtens nå at sikre den digitale post til begge forældre, en kompromis model for fædrebarsel samt afskaffe det ulovlige bopæl/samværs begreb foruden kort sagt udskifte ordet "mor" med "forældre" i dansk familielovgivning før sommerferien. Det kan ske straks!

Relevant information

European Journal of Public Health
https://academic.oup.com/eurpub/article-abstract/27/5/829/3760077?redirectedFrom=fulltext

Åbent brev om ministeransvar
https://mailchi.mp/26e56a249167/bent-brev-om-ministeransvar

Fremtidens familielovgivning er klar!
https://mailchi.mp/d5c401d46020/ny-nordisk-far-2017-p-christiansborg-video-1289553


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire